Opiskeluinfo

KURSSIT OVAT AVOIMIA KAIKILLE, joten kuntarajat tai kylien väliset rajat eivät estä osallistumista.


OPISKELUSSA TARVITTAVAT kirjat, työaineet ja  tarvikkeet jokainen maksaa itse. TODISTUKSEN voi pyytää säännöllisestä opiskelusta. Opintotodistus maksaa 4 €.

OPINTO-OHJELMASSA opintoryhmät ovat kunnittain ja aineryhmittäin. Uusista kursseista ja ohjelmanmuutoksista ilmoitetaan Suur-Keuruu- ja Petäjävesi-lehdissä. Lyhenteet: sl = syyslukukausi, kl = kevätlukukausi.

 

OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN MUISSA OPPILAITOKSISSA Jotkin kurssit soveltuvat  lukion soveltavaksi kurssiksi tai ammatillisen perustutkinnon vapaasti valittavaksi kurssiksi. Asia kannattaa varmistaa omasta oppilaitoksesta. 

 
Kansalaisopiston toimisto
0207 738 733