Koulutus ja opetus

Keuruun kaupungin sivistyspalveluihin kuuluvat hallinto (sisältäen joukko-liikenteen), varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus ja kirjastopalvelut. Näiden tulosalueiden ohjauksesta ja kehittämisestä vastaa sivistyslautakunta tavoitteidensa ja kaupungin yhteisten toimintalinjojen mukaisesti.

Sivistyspalveluissa luodaan perusta kaikenikäisten kaupunkilaisten opiskelulle, henkiselle kasvulle ja vapaa-ajankäytölle. Tämä toteutetaan tuottamalla, edistämällä ja kehittämällä koulutus-, tieto-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita yhteistyössä kuntalaisten, järjestöjen, yhteisöjen ja laitosten kanssa. Opetus- ja koulutus-palveluiden kehittämisen suuntalinjat ovat Varhaiskasvatuksen-, Perusopetuksen-, Toisen asteen- ja Aikuiskoulutuksen kehittämissuunnitelmissa.

Keuruulla on lapsille viihtyisä ja hyvä kasvuympäristö sekä kattava  kouluverkosto. Keuruu luo kansalais- ja musiikkiopistoineen erinomaiset puitteet elinikäiselle oppimiselle.

Jyväskylän aikuisopiston toisen asteen ammatillista koulutusta järjestetään Keuruun yhteiskoulun lukiolla, jossa sekä nuoret että aikuiset voivat opiskella lähihoitajaksi.

Linkit kehittämissuunnitelmiin:

Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma

Perusopetuksen kehittämissuunnitelma vuoteen 2017

Toisen asteen koulutuksen kehittämissuunnitelma vuoteen 2017

Aikuiskoulutuksen kehittämissuunnitelma vuoteen 2017

 

Sivistysjohtaja
Savukoski Marika
040 749 7718
Toimistonhoitaja
Ahonen Eira
040 021 6141
Kuljetussuunnittelija
Väliaho Janne
040 535 6884
Hallintovastaava
Ylitalo Hanne
040 659 3330