Lapsivaikutusten arviointi - vastaa kyselyyn

Keuruun kaupungin sivistyspalvelut suorittaa lapsivaikutusten arviointia oheisten kysymysten kautta. Tavoitteena on tarkastella lasten ja perheiden hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä kokonaisuutena. Vastausten perusteella tehdään kokonaisarviointia palveluiden tilasta. Vastauksia hyödynnetään myös sivistyspalveluiden strategisessa kehittämistyössä.

Voit vastata kyselyyn täysin anonyymisti oheisten linkkien kautta 31.3.2017 mennessä.

Varhaiskasvatus (päivähoito, esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta): https://link.webropolsurveys.com/S/D4AB3CE82B3604E2

Opetus ja koulutus (perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus): https://link.webropolsurveys.com/S/5A78BB65C124CF32

Vapaa-aikapalvelut (lasten kulttuuri, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut): https://link.webropolsurveys.com/S/29DC4EF248FBBE46

Muut sivistyspalvelut (kansalaisopisto, musiikkiopisto, kirjastot):
https://link.webropolsurveys.com/S/3B73FC1EF984050F