Kuntavaalit 2017

KUNTAVAALIT 2017; Yhdistelmä ehdokkaista

Kuntavaalien 2017 varsinainen äänestyspäivä on 9.4.2017 klo 9.00 - 20.00. Ennakkoäänestys on ajalla 29.3. - 4.4.2017. Väestörekisterikeskus on avannut vuoden 2017 kuntavaalien äänestyspaikkapalvelun, josta löytyvät kaikki Suomessa ja ulkomailla sijaitsevat ennakkoäänestyspaikat. Lisäksi palvelusta voi tarkistaa, mikä on oma vaalipäivän äänestyspaikka. Lue palvelusta lisää tästä.

Vaalipäivän äänestyspaikat Keuruulla

1. Keskustan läntinen äänestysalue / Kulttuuritalo Kimara, Koulutie 3 b
2. Keskustan itäinen äänestysalue / Kivelän koulu, Uskalintie 6-8
3. Haapamäen äänestysalue / Haapamäen yhteiskoulu, Riihontie 15
4. Pihlajaveden äänestysalue / Pihlajaveden koulu, Valkeajärventie 77
5. Pohjoislahden äänestysalue / Pohjoislahden koulu, Koskenpääntie 5
HUOM! Kulku äänestyspaikka Kimaraan tapahtuu Koulutieltä
           • vaalipaikkaan ei kulkua Keuruuntieltä
           • pysäköinti Aurinkolinnan pihassa
           • Kimaran päädyn läheisyydessä invapaikkoja

Äänioikeutettu on merkitty sen äänestysalueen äänioikeusrekisteriin, jonka alueella hänellä on kotikuntalaissa tarkoitettu kotipaikka 17.2.2017. Äänioikeus on henkilöllä, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Väestörekisterin viimeistään 16.3.2017 lähettämä ilmoituskortti pyydetään säilyttämään ja esittämään äänestettäessä. Mikäli vaalitoimitsija ei tunne äänestäjää, on henkilötodistus esitettävä.

Yleinen ennakkoäänestys Keuruulla

Keuruun kaupungintalolla (Multiantie 5):
29.-31.3. (ke-pe) klo 9.00 -18.00
1.-2.4. (la-su) klo 11.00 -15.00
3.-4.4. (ma-ti) klo 9.00 -18.00

Haapamäellä Cafe Raijassa (Pihlajavedentie 6):
29.-31.3. (ke-pe) klo 10.00 -17.00
1.-2.4. (la-su) Ei äänestystä
3.4. (ma) klo 10.00 -17.00
4.4. (ti) klo 10.00 -18.00

Kotiäänestys ja laitosäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle, voi äänestää kotonaan.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua joko kirjallisesti tai puhelimitse (020 773 8738) viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00 Keuruun kaupungin keskusvaalilautakunnalle (os. Multiantie 5, 42700 Keuruu).
Lomakkeita kirjalliseen ilmoittautumiseen on saatavissa kaupungintalolla. Äänestäjälle annetaan tieto kotiäänestysajasta keskusvaalilautakunnan toimesta.

Äänestyksen järjestelystä laitoksissa ilmoittaa vaalitoimikunta laitoksissa julkipantavin kuulutuksin.

Ehdokashakemusten toimittaminen keskusvaalilautakunnalle

Kuntavaaleissa valitaan Keuruun kaupunkiin 35 valtuutettua.
Puolueella, yhteislistalla tai vaaliliitolla saa ehdokkaita olla enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä eli 52.

Hakemukset valitsijayhdistysten ja puolueiden ehdokaslistojen julkaisemisesta sekä ilmoitukset valitsijayhdistysten yhteislistoista ja puolueiden vaaliliitoista on jätettävä keskusvaalilautakunnalle (Multiantie 5, 42700 Keuruu) viimeistään tiistaina helmikuun 28. päivänä 2017 ennen klo 16.00.

Keskusvaalilautakunnan puolesta vaaleja koskevia asiakirjoja ottavat vastaan
puheenjohtaja Unto Ruusila ja sihteeri Helena Ahonen Keuruun kaupungintalolla
tiistaina 28.2.2017 klo 13.00-16.00.

Lue lisää

Kuulutus 13.2.2017 kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikoista, ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen järjestämisestä sekä ehdokashakemusten toimittamisesta vaalilautakunnalle.

Tiedote kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kookoonpanoista

Kuntaliiton yleiskirje kuntavaaleista

www.vaalit.fi

www.kuntavaalit.fi