Presidentinvaalit 2018

Presidentinvaalien 2018 varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 28.1.2018 ja mahdollinen toinen äänestyspäivä sunnuntaina 11.2.2018. Ennakkoäänestys on ajalla 17.-23.1.2018 ja mahdollinen toisen kierroksen ennakkoäänestys on 31.1.-6.2.2018.

Äänioikeus presidentinvaaleissa 2018

Äänioikeutettu on merkitty sen äänestysalueen äänioikeusrekisteriin, jonka alueella hänellä on kotikuntalaissa tarkoitettu kotipaikka perjantaina 8.12.2017. Äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttä 18 vuotta. Presidentinvaalissa äänioikeus tulee saavuttaa viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä.

Vaaleja varten laaditut äänioikeusrekisterit pidetään tarkastusta varten nähtävänä 18.12.2017 alkaen Sisä-Suomen maistraatin Jyväskylän yksikössä os.Yliopistonkatu 28, 40100 Jyväskylä tai puh. 029 553 9005. Mahdollinen oikaisuvaatimus on tehtävä maistraatille viimeistään perjantaina 12.1.2018 ennen klo 16.00.

Väestörekisterikeskuksen lähettämät ilmoituskortit (kaksi kpl, yksi kumpaakin vaalia varten) pyydetään säilyttämään ja esittämään äänestettäessä. Mikäli vaalitoimitsija ei tunne äänestäjää, on henkilötodistus esitettävä äänestykseen ilmoittautuessa.

Äänestyspaikkapalvelu sekä vaalien tulos- ja tietopalvelu

Väestörekisterikeskus on julkaissut internettiin Äänestypaikkapalvelu -sivuston, jossa voit hakea kartalle sekä ennakkoäänestypaikkojen että varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen sijainnin.

Pääset äänestyspaikkapalveluun tästä linkistä

  • Ennakkoäänestyspaikkojen sijainnin voit hakea karttaikkunaan esim. antamalla hakukenttään kunnan nimen ja vahvistamalla oikean vaihtoehdon avautuvasta valikosta.
  • Vaalipäivän 28.1. (ja 11.2.) oman äänestyspaikkasi sijainnin voit hakea karttaikkunaan antamalla hakuehdoiksi vakinaisen osoitteesi (8.12.2017), oikea osoite ja sen sijaintikunta on vahvistettava avautuvasta valikosta. Haettava katuosoite on kirjoitettava siten kuin se rakennuksella on käytössä (esim. Keskuskatu 11-13).

Oikeusministeriön Presidentinvaalit 2018 tulos- ja tietopalvelu -sivuilta löytyvät varsinaisten tulostietojen lisäksi mm. kaikki Suomessa ja ulkomailla sijaitsevat ennakkoäänestyspaikat ja ehdokastiedot, pääset sivuille tästä linkistä: http://tulospalvelu.vaalit.fi/TPV-2018_1/index.html

Vaalipäivän 28.1. ja 11.2.2018 äänestyspaikat Keuruulla

1. Keskustan läntinen äänestysalue / Kulttuuritalo Kimara, Koulutie 3 b
2. Keskustan itäinen äänestysalue / Kivelän koulu, Uskalintie 6-8
3. Haapamäen äänestysalue / Haapamäen yhteiskoulu, Riihontie 15
4. Pihlajaveden äänestysalue / Pihlajaveden koulu, Valkeajärventie 77
5. Pohjoislahden äänestysalue / Pohjoislahden koulu, Koskenpääntie 5

Äänestysaika on klo 9 - 20.

HUOM! Kulku äänestyspaikka Kimaraan tapahtuu Koulutieltä
           • vaalipaikkaan ei kulkua Keuruuntieltä
           • pysäköinti Aurinkolinnan pihassa
           • Kimaran päädyn läheisyydessä invapaikkoja

Yleinen ennakkoäänestys Keuruulla 17.-23.1. ja 31.1.-6.2.2018

Keuruun kaupungintalolla (Multiantie 5):
17. - 19.1.2018 (ke-pe) klo 9:00 - 18:00
20. - 21.1.2018 (la-su) klo 11:00 - 15:00
22. - 23.1.2018 (ma-ti) klo 9:00 - 18:00

Toinen vaali
31.1. - 2.2.2018 (ke-pe) klo 9:00 - 18:00
3. - 4.2.2018 (la-su) klo 11:00 - 15:00
5. - 6.2.2018 (ma-ti) klo 9:00 - 18:00

Haapamäen kirjastolla (Riihontie 15):
17.1.2018 (ke) klo 10:00 - 15:00
18.1.2018 (to) klo 13:00 - 17:00
19.1.2018 (pe) klo 10:00 - 15:00
20. - 21.1.2018 (la-su) Ei äänestystä
22. - 23.1.2018 (ma-ti) klo 13:00 - 17:00

Toinen vaali
31.1.2018 (ke) klo 10:00 - 15:00
1.2.2018 (to) klo 13:00 - 17:00
2.2.2018 (pe) klo 10:00 - 15:00
3. - 4.2.2018 (la-su) Ei äänestystä
5. - 6.2.2018 (ma-ti) klo 13:00 - 17:00

Laitosäänestys

Kaupunginhallitus on määrännyt (kh 2.10.2017 § 249) omiksi, laitoksissa tapahtuviksi ennakkoäänestyspaikoiksi seuraavat:

  • Keski-Suomen seututerveyskeskuksen Keuruun pääterveysasema
  • Palvelukeskus Lehtiniemi
  • Palvelukoti Hilmari

Näissä vaalitoimikunta hoitaa ennakkoäänestyksen. Äänestyksen järjestelyistä laitoksissa vaalitoimikunta ilmoittaa laitoksissa julkipantavin kuulutuksin.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle, voi tietyin edellytyksin äänestää kotonaan.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua joko kirjallisesti (Keskusvaalilautakunta, Multiantie 5, 42700 KEURUU) tai puhelimitse (020 7738 738) ensimmäisessä vaalissa viimeistään tiistaina 16.1.2018 ja toisessa vaalissa tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16.00.
Mikäli äänestäjä on määräajassa ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, hänen ei enää tarvitse erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen.

Lomakkeita kirjalliseen ilmoittautumiseen on saatavissa kaupungintalolta. Äänestäjälle annetaan tieto kotiäänestysajasta keskusvaalilautakunnan toimesta.

17.01. - 17.01.2018 10:00 - 15:00
18.01. - 18.01.2018 13:00 - 17:00
19.01. - 19.01.2018 10:00 - 15:00
22.01. - 23.01.2018 13:00 - 17:00