Tiedotteet ja uutiset

Talousarvio 2018 hyväksyttiin ilman muutoksia

Valtuusto päätti vuoden 2018 talousarviosta kokouksessaan 18.12.2017. Kaupunginhallituksen käsittelyssä talousarvio oli 27.11.

Lue tästä linkistä valtuuston päätös

Kaupunginhallituksen asetti tavoitteeksi toimintakatteen parantamisen yhdellä prosentilla verrattuna vuoden 2017 talousarvioon. Tähän tavoitteeseen on päästy. Talousarvion 2018 toimintakate on 1,2 % eli 728.000 euroa parempi kuin vuonna 2017. 

Toinen kaupunginhallituksen asettama tavoite oli velkaantumisen pysäyttäminen vuonna 2018. Tämä tavoite on saavutettu, sillä talousarvion mukaan lainamäärä alenee 200.000 euroa vuonna 2018.

Kolmas tavoite oli tuloslaskelman nollatulos. Tähän ei aivan päästy, sillä tilikauden tulos on 181 000 euroa miinuksella.

Talousarvioehdotuksen tilikauden tulos (mukaan lukien liikelaitokset) vuonna 2018 on -181.370 euroa ja vuosikate + 4.540.830 euroa. Vastaavat luvut vuoden 2017 talousarviossa ovat -1.211.650 euroa ja +3.161.550 euroa.

Keuruun kaupungin edellisen valtuustokauden aikaiset suunnitellut investoinnit keskeiseen rakennuskantaan (koulut, päiväkoti) ja infraan saadaan päätökseen vuoden 2017 kuluessa. Kaupungin nettoinvestoinnit olivat 12,0 M€ vuonna 2016 ja 7,2 M€ vuonna 2017. Vuoden 2018 talousarvioon investointeihin on varattu 5 M€. Vuonna 2015 Keuruun kaupungin investoinnit olivat peräti 16,1 M€.

Kaupungin käynnissä olevassa strategiaprosessissa on jo linjattu, että yhtenä tärkeimpänä tavoitteena lähivuosina on talouden tasapainottaminen. Tämä tarkoittaa käytännössä investointien vähentämistä ja toimintakulujen karsimista tehostamalla kaupungin omaa toimintaa. Lainan takaisinmaksu alkaa vuodesta 2018 lukien. Positiivista on, että samanaikaisesti kun kaupungin investoinnit ovat pienentyneet, kaupalliset yritykset ja tuotannollisen sektorin kärkiyritykset ovat investoinneet Keuruulle merkittävästi. Näiden investointien myötä työpaikkojen ja työpaikkaomavaraisuuden määrä on kasvanut ja työttömyys vähentynyt kuluvan vuoden aikana.

Talousarvion 2018 sekä aiempien vuosien talousarviot ja tilinpäätökset löydät kaupungin kotisivuilta kohdasta http://www.keuruu.fi/hallinto/talous.