Tiedotteet ja uutiset

Keuruun rakennusvalvonta tiedottaa

Suomen ympäristökeskuksen tiedotteen mukaan lumikuorma ylittää seuraavan 9 vuorokauden aikana paikoitellen kattojen vuosien 1955 – 1969 määräyksissä asetetun peruslumikuorman Keuruun kaupungin alueella. Lumikuormat ylittävät paikoitellen 160 kg/m2, mikä oli ennen vuotta 1969 laskennallinen lumen kuormitus katoilla. Pientalojen katoilta ei ole tarvetta pudottaa lumia. Lumia katolta pudottaessa tulee käyttää oikeanlaisia turvavarusteita ja olla muutenkin varovainen.

Kattojen lumikuorma

• Kaikki kattorakenteet suunnitellaan rakentamismääräysten mukaisille lumikuormille varmuuskertoimia käyttäen (Suomen rakentamismääräyskokoelma: Rakenteiden lujuus ja vakaus).

• Peruslumikuorma kuvaa tasakatolla olevan lumen määrää, joka tilastojen mukaan esiintyy kerran 30 vuodessa.

• Erityisen riskialttiita ovat suuret hallit ja vastaavat rakennukset, joissa piilevät rakennevirheet ovat tyypillisesti ilmenneet, kun katon lumikuorma on kasvanut rakennusten peruslumikuorman tuntumaan. Lumen poisto laaja-alaisilta katoilta (esim. suuret hallit) on suositeltavaa jo ennen kuin lumikuorma ylittää peruslumikuorman. Kokemuksen mukaan rakennevirheistä on aiheutunut ongelmia jo n. 100 kg/m2 kuormalla.

• Pientalojen kuten omakoti-, pari- ja rivitalojen osalta suurimmat riskit liittyvät lumen pudottajien putoamiseen sekä katolta putoavan lumimassan aiheuttamiin henkilövahinkoihin. Omakoti-, pari- ja rivitalot eivät kuulu riskikohteisiin kattojen lumikuorman kestävyyden osalta.

• Kiinteistönomistajan on seurattava lumitilannetta ja huolehdittava siitä, että lunta poistetaan katolta tarpeen mukaan.

• Lumenpudotuksessa on aina syytä käyttää ammattilaisapua ja huolehdittava työturvallisuudesta ja ohikulkijoiden turvallisuudesta.

Lisätietoa lumikuormista www.ymparisto.fi/kattojenlumikuorma