Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 20.12.2011

Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 20.12.2011 Pykälä 161Perusturvalautakunta
§ 161
20.12.2011

 

Pöytäkirjan tarkistus

 

SOS § 161
Pöytäkirja tulee tarkistaa 27.-28.12.2011 välisenä aikana, minkä jälkeen se on yleisesti nähtävänä 29.12.2011.

 

Pöytäkirjan tarkistusvuorossa ovat jäsenet Jukka Kiiski ja Marja Länkinen.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

  
Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 20.12.2011

©