Kaavoitus

Asukaskysely

Millainen asuinpaikka on tulevaisuuden Keuruu? Minkälaisia kauppoja, ravintoloita tai muita palveluita Keuruulla pitäisi olla? Miten Keuruun vapaa-ajanviettomahdollisuuksia voitaisiin parantaa? Muun muassa näihin kysymyksiin haetaan vastauksia kaikille keuruulaisille ja Keuruulla asioiville suunnatussa asukaskyselyssä.  

Kyselyllä kerättyä tietoa hyödynnetään keskustan osayleiskaavan laatimisessa sekä kaupallisten ja julkisten palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Tavoitteena on löytää asukkaiden kannalta tärkeimmät kehittämiskohteet, joihin voidaan panostaa tulevaisuudessa.

Kerro mielipiteesi vastaamalla sähköiseen kyselyyn 31.5. mennessä. Kysely on saatavilla myös paperiversiona kaupungintalon yhteispalvelupisteestä, Keuruun pääkirjastolta sekä Keurusseudun yrittäjien toimistolta.

Linkki kyselyyn.

Vastaajien kesken arvotaan 30 euron lahjakortti keuruulaiseen ruokaravintolaan sekä pääsylippuja Haapamäen elokuviin, Keuruun markkinoille ja Keuruun uimahalliin sekä Captivating Keuruu -kirja.

Kyselyn ovat laatineet Keuruun kaupunki ja Kaupan keskus Keuruu-kehittämishanke Yhdessä enemmän.

Lisätiedot:                                                                                                    

Karri Hakala, puh. 040 352 5730, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.  
kaavavalmistelija
Keuruun kaupunki

Tiina Sammallahti, puh. 040 154 7902, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
projektipäällikkö
Kaupan keskus Keuruu -kehittämishanke Yhdessä enemmän

Kaavoitus

Keuruun kaupungin kaavoituspalvelut vastaa yleis- ja asemakaavojen laatimisesta, joilla ohjataan kaupungin alueiden käyttöä ja rakentamista. Tavoitteena on Keuruun yhdyskuntarakenteen kestävä ja pitkäjänteinen kehittäminen.

Kaavoituspalveluiden tehtäviin kuuluu muun muassa:

  • raakamaan hankinta
  • raakamaan jalostaminen kaavoittamalla (maankäytön suunnittelu)
  • rakennuspaikkojen (tonttien) luovuttaminen asuinrakentamisen ja yritystoiminnan tarpeisiin
  • kaava-asioiden, maankäyttöön liittyvien lausuntojen, maankäyttöä koskevien aloitteiden valmistelu kaupunginhallitukseen ja valtuustoon

Kaavoituskatsaus 2016


Kaavoituspalveluiden maksut


Keuruun kaupan tunnusluvut 2017
Tunnusluvut Keuruun kaupungin YouTube-kanavalla


Lisätietoa kaavoituksesta Ympäristöhallinnon verkkopalvelussa


 

keuruun pohjoisjärvi

Kaavoituksen vaiheita

Kaavaprosessi muodostuu vireilletulo-, valmistelu-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheista. Kaavojen luonne ja merkittävyys vaikuttavat kaavaprosessiin.

Esimerkiksi merkittävissä kaavoissa, laajoja alueita koskevissa osayleiskaavoissa ja yleiskaavassa kaavoitusprosessi on laajempi ja osallistumismahdollisuuksia enemmän. Osallisilla tarkoitetaan kaavoitettavan tai siihen rajoittuvat alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Keuruulla kaavat (yleiskaava ja asemakaava) tulevat vireille kaupungin omasta tai maanomistajan aloitteesta. Päätöksen kaavahankkeen käynnistämisestä tekee kaupunginhallitus.

Kaavan laatimispäätöksen jälkeen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämiä tärkeitä vaiheita ovat vireilletulosta ilmoittaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen ja sen tiedoksi saattaminen osallisille sekä viranomaisneuvottelu ja niiden jälkeen kaavan varsinainen valmisteluvaihe ja ehdotuksen laatiminen.

Kun kaavaehdotus on saatu valmiiksi, se pannaan julkisesti nähtäville sekä pyydetään ehdotuksesta tarpeelliset viranomaislausunnot. Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto (vähämerkitykselliset asemakaavat kaupunginhallitus). Muutosta kaavan hyväksymispäätökseen haetaan valittamalla hallinto-oikeuteen (Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen).

Valitusajan kuluttua kaavan hyväksymispäätös saa lainvoiman, jollei päätöksestä ole tehty määräaikana valitusta tai valitukset on ratkaistu hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Kaava tulee voimaan kun lainvoiman saaneesta kaavan hyväksymispäätöksestä on kuulutettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Keuruun kaupunki
Kaavoituspalvelut
Multiantie 5
42700 KEURUU

 

Kaavasuunnittelija
Korhonen Ville
040 356 8208
Kaavoitusjohtaja
Määttä Timo
0400 763 995
Kaavavalmistelija (kaavaotteet)
Hakala Karri
040 352 5730