Kuvataidekoulu

Kuvataidekoulu antaa tavoitteellista, vuodesta toiseen etenevää kuvataiteen perusopetusta. Lapsella on mahdollisuus saada itselleen pitkäaikainen mukava harrastus. Opetuksen tavoitteena on kehittää lapsen havaintokykyä, kuvallista ilmaisua, kädentaitoja ja taiteen tuntemusta.

Kuvataidekoulussa työskennellään monenlaisten materiaalien kanssa erilaisia tekniikoita käyttäen: piirretään, maalataan, painetaan. muotoillaan jne. Toiminnassa on tärkeää tekemisen ja kokemisen ilo.

Opetus jakautuu valmentavaan opetukseen (4-6 v), perusopetukseen (7-12 v) ja syventävään työpajaopetukseen (13-20 v). Uusia oppilaita otetaan syksyisin, mutta vapaita paikkoja voi tiedustella kansalaisopiston toimistosta ympäri vuoden.

Kuvataidekoulun ryhmät 2018-2019

Kuvataidekoulu

 
Kansalaisopiston toimisto
0207 738 733

     

    sertimerkki teksti web