Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa lapselle tutun ja turvallisen aikuisen ohjaaman toimintaympäristön. Toiminnan perustana on lapsilähtöisyys, osallisuuden edistäminen, tasa-arvon lisääminen ja syrjäytymisen ennalta ehkäiseminen.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevan lainsäädännön ja opetushallituksen antamien perusteiden mukaan toiminnan yleisenä tavoitteena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tervettä kasvua sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Toiminnan tavoitteena on kehittää oppilaalle ennen ja jälkeen koulupäivän suunnitelmallisia, laadukkaita ja turvallisia oppimis- ja kasvuympäristöjä sekä turvata aikuisen läsnäolo. Toiminnalla vähennetään oppilaan yksinoloa, ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja edistetään tasa-arvoa yhteiskunnassa ja lisätään turvallisuutta.

Toiminnan tavoitteena on tarjota oppilaalle mahdollisuus osallistua ohjattuun, virkistävään ja turvalliseen toimintaan. Toiminta mahdollistaa levon ja rentoutumisen rauhallisessa ympäristössä, ammattitaitoisten ja tehtävään koulutettujen ohjaajien valvonnassa. Toiminta on laadukasta vapaa-ajantoimintaa, jossa korostuu vapaaehtoisuus ja myönteiset elämykset.

Kohderyhmä
Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen ensimmäisten ja toisen vuosiluokkien oppilaille sekä erityisopetukseen otetuille ja siirretyille oppilaille (POL 17 § 2mom).

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma
Toiminta järjestetään sivistyslautakunnan 21.6.2016 § 72 päivittämän perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman mukaisesti.

Avaa toimintasuunnitelma tästä linkistä:
Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma (päivitetään parhaillaan)

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori
Sunila Niina
040 628 2741
puhelin auki klo 11-17
Keskustan iltis, Varhaiskasvatustalo Aurinkolinna
040 687 7238
puhelin auki klo 11-17
Kivelän iltis, Kivelän koulu
040 359 4443
puhelin auki klo 11.30-16.30
Haapamäen iltis, Haapamäen yhteiskoulu
040 487 5844
puhelin auki klo 7-11.45
Aamupäivätoiminta, Varhaiskasvatustalo Aurinkolinna
040 687 7238