Perusopetus

Perusopetukseen kuuluvat peruskoulut (1-10 lk) ja harjaantumisopetus (1-10 lk). Keuruulla on 4 koulua, jotka antavat opetusta vuosiluokille 1-6, yksi yhteiskoulu vuosiluokille 0 - 9 ja yksi yläkoulu vuosiluokille 7 - 10. Esiopetusta annetaan kolmella kyläkoululla sekä Haapamäen yhteiskoululla.

Koulujen toiminnan tarkoituksena on antaa oppilailleen nykyaikaisin menetelmin heidän omien edellytystensä mukaista ja hyväksyttyä opetussuunnitelmaa noudattavaa opetusta, jotta he perustiedot ja -taidot saavuttaneena pystyvät hakeutumaan jatko-opintoihinsa, pystyvät sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin sekä saavat perusvalmiudet työelämää varten.

Opetus- ja kasvatustyön perustehtävän toteuttamisen keskeiset työvälineet ovat koulujen opetussuunnitelmat sekä oppilashuollon käsikirja.

Opetussuunnitelmat:

Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 2016
(hyväksytty sivistyslautakunnassa 7.6.2016)

Perusopetuksen lisäopetuksen opetussuunnitelma 2016
(Hyväksytty sivistyslautakunnassa 21.6.2016)

Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2016
(Hyväksytty sivistyslautakunnassa 21.6.2016)

Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelma "Ehjä polku" 

Yrittäjyyskasvatus aineopinnoissa yläkouluissa 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kulttuurikasvatusopetussuunnitelma

Muut ohjeet ja suunnitelmat:

Sosiaalisen median ohjeet opetus- ja kasvatushenkilökunnalle, muulle henkilökunnalle, oppilaille ja vanhemmille (Hyväksytty sivistyslautakunnassa 21.6.2016) 

Keuruun kaupungin esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (Hyväksytty sivistyslautakunnassa 15.12.2016)

Sivistysjohtaja
Savukoski Marika
040 749 7718
Toimistonhoitaja
Ahonen Eira
040 021 6141
Kuljetussuunnittelija
Väliaho Janne
040 535 6884
Hallintovastaava
Ylitalo Hanne
040 659 3330