Esiopetus

Esiopetusta annetaan lapsille oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta vahvistaa lapsen oppimisedellytyksiä ja oppimaan oppimisen taitojen kehitystä sekä tukea lapsen myönteisen minäkuvan kehittymistä.  

Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen
tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

 

ESIOPETUS LUKUVUONNA 2018-2019

Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2018–2019 Einari Vuorelan, Haapamäen, Pihlajaveden ja Pohjoislahden ala-asteilla sekä Aurinkolinnan, Lapin ja Seipon päiväkodeissa sekä yksityisessä Päiväkoti Tähtitarhassa.

Päiväkodeissa ja kouluissa noudatetaan yhteistä esiopetussuunnitelmaa. Esiopetuksessa noudatetaan pääsääntöisesti koulun lukuvuoden toiminta-aikoja. Opetus alkaa kouluilla 9.8.2018 ja päättyy 1.6.2019. Päiväkodeissa opetus alkaa 9.8.2017 ja päättyy 31.5.2018. Opetusta annetaan päiväkodeissa päiväkotien toimintapäivinä noin 4h/päivä ja kouluissa 3-5h/päivä.

Esiopetuksen kuljetus järjestetään perusopetuslain 32 §:n ja sivistyslautakunnan päätöksen 5.8.2008 § 87 mukaisin perustein.

 Esiopetuksen opetussuunnitelma (Hyväksytty sivistyslautakunnassa 31.5.2016)

Varhaiskasvatuksen vastaava
Vulli Paula
040 078 5572
Varhaiskasvatuksen vastaava
Nybacka Ulla
040 042 9543
Toimistosihteeri
Hokkanen Irmeli
0400 219 012