Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on lapsiperheille suunnattu palvelu, johon jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on subjektiivinen oikeus. Varhaiskasvatus edistää lapsen tervettä kasvua ja kehitystä yhteistyössä vanhempien kanssa ja tukee perheitä heidän kasvatustehtävässään. Varhaiskasvatus tarjoaa lapselle mahdollisuuden leikkiin ja hoitoon sekä oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin vertaisryhmässä.

Kunnallista varhaiskasvatusta tarjotaan perhepäivähoidossa, ryhmäperhepäiväkodissa ja päiväkodeissa.

Oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen
Jos huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti tai opiskelevat päätoimisesti, toimivat yrittäjinä tai ovat omassa työssä, lapsella on oikeus kokopäiväiseen hoitopaikkaan.

Oikeus enintään 20 tuntia viikossa järjestettävään varhaiskasvatukseen, ns. subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen
Kun toinen tai molemmat vanhemmista ovat kotona, lapsen oikeus varhaiskasvatukseen on 20 tuntia viikossa.
Esimerkkejä:
- toisen lapsen hoitaminen äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla tai kotihoidontuella
- työtön työnhakija sen jälkeen, kun työttömyys on kestänyt kaksi kuukautta. Työllistymisen tapahtuessa hoitopaikka osoitetaan välittömästi.
- vanhempi on eläkkeellä
- työ tai opiskelu ei ole kokopäiväistä
- vanhempi on vuorotteluvapaalla tai lomautettuna

Lapsella ei ole myöskään oikeutta esiopetuksen ja perusopetuksen lisäksi järjestettävään osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen, jos vanhemmat eivät työskentele tai opiskele päätoimisesti.

 

Varhaiskasvatuksen vastaava
Vulli Paula
040 078 5572
Varhaiskasvatuksen vastaava
Nybacka Ulla
040 042 9543
Toimistosihteeri
Hokkanen Irmeli
0400 219 012