Esi- ja perusopetukseen ilmoittautuminen sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan ja varhaiskasvatukseen hakeminen lv 2017-18

Peruskoulun ensimmäiselle luokalle on ilmoitettava kaikki vuonna 2010 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään. Kehitysvamman tai muun syy takia pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten oppivelvollisuus alkaa kuusivuotiaana.

Huoltajan, joka haluaa lykkäystä lapsensa koulunkäynnin alkamiseen, tulee mahdollisimman pian toimittaa asiaa koskeva hakemus asiantuntijalausuntoineen (psykologinen ja tarvittaessa lääketieteellinen tutkimus) sen peruskoulun ala-asteen rehtorille, jonka piirissä oppilas asuu syyslukukauden 2017 alussa.

Huoltajan, joka haluaa lapsensa sijoittuvan luokkamuotoiseen erityisopetukseen (H-luokat: kehitysvamm.opetus; M-luokat: yleiset oppimisvaikeudet; K-luokka: kielellisen kehityksen vaikeudet; S-luokka: käyttäytyminen, sopeutuminen, tarkkaavaisuus, sos. emot. ongelmat) tulee toimittaa kouluunilmoittautumislomake asiantuntijalausuntoineen Keuruun ala-asteen rehtorille.

Edellä mainittua poikkeusta lukuun ottamatta ilmoittautuminen suoritetaan siihen alakouluun, jonka oppilaaksi ottoalueella (piirissä) oppilas asuu syyslukukauden 2017 alussa.

Kouluunilmoittautumispäivä on ollut 16.2. Myöhemmin ilmoittautuvat ottavat yhteyttä oman oppilaaksiottoalueensa kouluun, yhteystiedot alla.

Keuruun ala-aste:

Keuruun ala-aste on Keuruun ala-asteen oppilaaksiottoalueella (sisältää Lavikon, Liesjärven ja Kalettoman) asuvien oppivelvollisten perusopetuslain 6 §:n tarkoittama lähikoulu. Koulu toimii kahdessa kiinteistössä, joista Kivikoulu sijaitsee Koulukeskuksessa ja Kivelän koulu Kivelän asuinalueella (Uskalintie 6-8).
Pääsääntöisesti Tarhian ja Keurusselän itäpuolella asuvat oppilaat sijoitetaan Kivelän kouluun ja muut Koulukeskukseen. Luokkakokojen tasaamiseksi ja muiden erityisten syiden vuoksi oppilaita joudutaan joskus sijoittamaan edellä mainitusta poikkeavasti. Lähinnä tällöin tulevat kysymykseen Pappilanniemen ja toisaalta Jyväskyläntien etelä- ja Lapinsalmen itä-puolelle rajautuvalla alueella asuvat oppilaat.

Kouluunilmoittautumislomakkeen voi ladata koulun nettisivulta https://peda.net/keuruu/keuruun-ala-aste tai hakea Kivikoulun kansliasta (Keuruuntie 18) tai tilata koulusihteeriltä, puh. 0400 218 694
 Lisätietoja: rehtori Reijo Seppänen, puh. 040 513 5830

Einari Vuorelan koulu (Jukojärvi)
Jukojärventie 550, 42700 Keuruu
Rehtori Nina Myllykangas, puh. 0400 365 737

Pihlajaveden koulu
Valkeajärventie 77, 42910 Pihlajavesi
Rehtori Anu Vesterlin, puh. 0400 153 510

Pohjoislahden koulu
Koskenpääntie 5, 42700 Keuruu
Rehtori Markku Ritola, puh. 040 1784 089 

Valkealahden koulu
Valkealahdentie 95, 42700 Keuruu
Rehtori Seppo Santala, puh. 0400 859 791 

Haapamäen yhteiskoulu
Riihontie 15, 42800 Haapamäki
Rehtori Jukka-Pekka Ärling, puh. 040 847 0951
Koulusihteeri Merja Kangas, puh. 040 485 5730

Odotettavissa olevasta oppilaan koulupiirivaihdosta tai paikkakunnalta poismuutosta on hyvissä ajoin ilmoitettava ao. koulun rehtorille tai sivistystoimistoon.

Esiopetukseen ilmoittautuminen 31.3.2017 mennessä

Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2017 - 2018 Einari Vuorelan, Haapamäen, Pihlajaveden ja Pohjoislahden ala-asteilla sekä Aurinkolinnan, Lapin ja Seipon päiväkodeissa sekä yksityisessä Päiväkoti Tähtitarhassa.

Päiväkodeissa ja kouluissa noudatetaan yhteistä opetussuunnitelmaa.

Esiopetuksessa noudatetaan pääsääntöisesti koulun lukuvuoden toiminta-aikoja. Esiopetuksen kuljetus järjestetään perusopetuslain 32 §:n ja sivistyslautakunnan päätöksen 5.8.2008 § 87 mukaisin perustein.

Hakemusten palautus:

Kaikki hakemukset (myös koulujen esiopetukseen suunnatut) palautetaan osoitteella: Keuruun kaupunki, varhaiskasvatuspalvelut, Multiantie 5, 42700 Keuruu. Haapamäen alueen hakemukset palautetaan Haapamäen päiväkotiin, os. Pihlajavedentie 4 C, 42800 Haapamäki.

Lisätietoja ja hakemuksia saa kaikista päiväkodeista ja esiopetusta antavista kouluista sekä päivähoidon aluevastaavilta Paula Vullilta, puh. 0400 785 572 tai Ulla Nybackalta, puh. 0400 429 543

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen 13.4.2017 mennessä

Keuruun kaupunki järjestää iltapäivätoimintaa lukuvuonna 2017 - 2018 1. - 2.lk:n oppilaille Keuruun keskustan alueella Aurinkolinnassa ja Kivelän koulun yhteydessä sekä Haapamäen yhteiskoulussa. Aamupäivätoimintaa järjestetään Keuruun keskustassa Aurinkolinnassa.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa on arkisin ma - pe, tarkemmat ajat ko. toimipisteistä.

Iltapäivätoiminnassa on mahdollisuus levätä, leikkiä, pelata, askarrella ja olla kavereiden kanssa turvallisten aikuisten seurassa.

Sitovat hakemukset iltapäivätoimintaan lähetetään / toimitetaan osoitteeseen: Keuruun kaupunki, Varhaiskasvatuspalvelut, Multiantie 5, 42700 Keuruu.

Hakemuksia saatavana kouluun ilmoittautumispäivänä 16.2.2017 kouluilta, kaupungintalon yhteispalvelupisteestä, iltapäivätoimintapisteistä ja 4H:n toimistolta (Kipinän 2. kerros).

Lisätietoja: Niina Sunila, Keuruun IP-toiminta (0400 536 241), Pirjo Hallinen, Haapamäen IP-toiminta (050 555 5860) ja sivistysjohtaja Marika Savukoski (040 749 7718).

Varhaiskasvatukseen (päivähoitoon ) hakeminen 31.3.2017 mennessä

Varhaiskasvatukseen haetaan viimeistään 4 kuukautta ennen hoidon tarvetta. 1.8.2017 alkavalle kaudelle hakuaikaa on 31.3.2017 saakka. Tarkemmat hakuohjeet ja yhteystiedot tästä linkistä.