Koulutilojen vuokraus

KEURUUN KAUPUNGIN KOULUJEN HUONETILOJEN VUOKRAAMISEHDOT VUODELLE 2017

Keuruun kaupungin koulujen huonetiloja luovutetaan ja vuokrataan ulkopuoliseenkäyttöön seuraavien perusteiden mukaisesti:

1. Huonetilojen perusvuokrat (mukaan on laskettu sähkö-, vesi-, lämpö sekä ns. muut kiinteistökustannukset). Kustannukset ovat ilman palkkakuluja.

Tila

Veroton
hinta €/h 

Verollinen hinta
€/h 

Normaali luokkahuone ja pienten (2-3 opett.)
 koulujen salit

 8,48  10,51
 
Keuruun yhteiskoulun yläkoulun sali
 28,49  35,33
 
Keuruun yht.koulun yläkoulun ja lukion sali
 30,78  38,16
 
Muut koulusalit

 15,40  19,09

Haapamäen keskuskeittiö ja ruokasali
 - likimain kaikki koneet ja laitteet käytössä
 - kahvitilaisuus

 43,08
 11,54

 53,43
 14,30
Keuruun keskuskeittiö ja ruokasali
 - likimain kaikki koneet ja laitteet käytössä
 - kahvitilaisuus

 43,08
 11,54
 53,43
 14,30
Muiden koulujen keittiöt ja ruokasalit
 - likimain kaikki koneet ja laitteet käytössä
 - kahvitilaisuus
 11,54
 8,48
 14,30
 10,51
 
Musiikkiluokat
 13,09  16,23

 
ATK -luokat

 30,78  38,16
Koko Keuruun yhteiskoulun yläkoulun ja lukion   
kiinteistö

 284,71  353,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 * Lisäksi tulevatpalkkakustannukset sosiaalikuluineen + alv todellisten kustannusten mukaan.

*Vuokra-ajaksi katsotaan se aika, jolloin huonetila on vuokraajan käytössä.

(Neuvotteluvara erikoistilanteissa)

2. Huoneiston käyttäjää laskutetaan kokonaislaskutusperiaatteella. Maksu määräytyy vuokra-ajan ja huonetilan käyttäjän / vuokraajan tarvitsemien palvelujen tuntitaksan mukaan

(Tilaisuuden järjestäjä voi omalla työpanoksellaan osallistua järjestely-, siivous- ja muihin vastaaviin tehtäviin.  Asiasta on neuvoteltava ja sovittava koulun rehtorin kanssa.)

Koulut lähettävät laskutustiedot sivistystoimistoon laskutusta ja maksujen seuraamista varten.

3. Huonetilan käyttäjän / vuokraajan tulee valvoa, että tilaisuudessa noudatetaan siisteyttä ja järjestystä. Tilojen tahallisesta roskaamisesta, likaamisesta ja vahingoittamisesta on vuokraaja velvollinen suorittamaan erillisen korvauksen.

4. Tupakointi koulun tiloissa ja piha-alueella on kielletty ehdottomasti

5. Monipäiväisistä leiri- ja kurssitilaisuuksista sovitaan kustannukset erikseen ja samallahuomioidaan arvonlisävero voimassa olevan arvonlisäverolain mukaisesti.

6. Koulun pihaa ja kenttää voidaan vuokrata harkinnan mukaan soveltaen ohjeita, joita edellä on annettu sisätilojen vuoraamisesta

7. Huonetilan käytöstä päättää anomuksen perusteella rehtori. Vuokraajan ja huonetilan käyttäjän tulee hyvissä ajoin ottaa yhteys rehtoriin huonetilan käyttöön liittyvien asioiden sopimiseksi.

8. Koulujen tilat voidaan antaa korvauksetta kaupungin eri hallintokuntien käyttöön edellytyksellä, että tiloja käyttävillä ryhmillä on vastuullinen vetäjä ja että tilat jätetään käytön jälkeen asialliseen kuntoon. Mikäli siivous- ja talonmiespalveluja tarvitaan, hallintokunnat maksavat palkkauskustannukset laskutettujen työtuntien mukaan kulloinkin voimassa
olevan virka- ja työehtosopimuksen perusteella.

9. Kaikissa koulujen huonetilojen vuokraus- ja luovutustapauksissa huoneiston käyttäjä suorittaa toiminnasta aiheutuneet talous- ja mahdollisesti muun henkilökunnan palkkauskulut.

10. Uudet vuokraehdot tulevat voimaan 1.1.2017 lukien ja ne tarkistetaan vuosittain.

15.12.2016 SIVISTYSLAUTAKUNTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kouluhuoneistojen vuokraamisehdot ja hinnasto

KEURUUN KAUPUNGIN KOULUJEN HUONETILOJEN

 

VUOKRAAMISEHDOT vuodelle 2016

   
             

Keuruun kaupungin koulujen huonetiloja luovutetaan ja vuokrataan ulkopuoliseen 

käyttöön seuraavien perusteiden mukaisesti:

   
             

1. Huonetilojen perusvuokrat (mukaan on laskettu sähkö-, vesi-, lämpö

 

sekä ns. muut kiinteistökustannukset). Kustannukset ovat ilman palkkakuluja.

 
             

Veroton
hinta € / h

Verollinen
hinta € / h

Normaali luokkahuone ja pienten (2-3 opett.)

8,23

10,20

koulujen salit

     

       

Keuruun yhteiskoulun yläkoulun sali

27,66

34,29

Keuruun yhteiskoulun yläkoulun ja lukion auditorio

29,88

37,05

Muut koulusalit

14,95

18,53

Haapamäen keskuskeittiö ja ruokasali

normaali ruuanvalmistus,

 

* likimain kaikki koneet ja laitteet käytössä

41,83

51,87

* kahvitilaisuus

 

11,20

13,88

Keuruun keskuskeittiö ja ruokasali

* likimain kaikki koneet ja laitteet käytössä

41,83

51,87

* kahvitilaisuus

 

11,20

13,88

Muiden koulujen keittiöt ja niihin liittyvät ruokasalit

* ruuanvalmistus

 

11,20

13,88

* kahvitilaisuus

 

8,23

10,20

Musiikkiluokka

12,71

15,76

ATK-luokka

29,88

37,05

Keuruun yhteiskoulun yläkoulun ja lukion

koko kiinteistö

276,42

342,76

             

*Lisäksi palkkakustannukset sosiaalikuluineen + alv todellisten kustannusten mukaan.

 

*Vuokra-ajaksi katsotaan se aika, jolloin huonetila on vuokraajan käytössä.

 

(Neuvotteluvara erikoistilanteissa)

     
             

2. Huoneiston käyttäjää laskutetaan kokonaislaskutusperiaatteella. Maksu määräytyy 

 

vuokra-ajan ja huonetilan käyttäjän / vuokraajan tarvitsemien palvelujen tuntitaksan mukaan

(Tilaisuuden järjestäjä voi omalla työpanoksellaan osallistua järjestely-, siivous-

 

ja muihin vastaaviin tehtäviin.  Asiasta on neuvoteltava ja sovittava koulun rehtorin kanssa.)

             

Koulut lähettävät laskutustiedot sivistystoimistoon laskutusta ja maksujen seuraamista varten.

             

3. Huonetilan käyttäjän / vuokraajan tulee valvoa, että tilaisuudessa noudatetaan siisteyttä

ja järjestystä. Tilojen tahallisesta roskaamisesta, likaamisesta ja vahingoittamisesta

 

on vuokraaja velvollinen suorittamaan erillisen korvauksen.

   
             

4. Tupakointi koulun tiloissa ja piha-alueella on ehdottomasti kielletty.

   
             

5. Monipäiväisistä leiri- ja kurssitilaisuuksista sovitaan kustannukset erikseen ja samalla

huomioidaan arvonlisävero voimassa olevan arvonlisäverolain mukaisesti.

 
             

6. Koulun pihaa ja kenttää voidaan vuokrata harkinnan mukaan soveltaen ohjeita,

 

joita edellä on annettu sisätilojen vuokraamisesta.

   
             

7. Huonetilan käytöstä päättää anomuksen perusteella rehtori.

   

Vuokraajan ja huonetilan käyttäjän tulee hyvissä ajoin ottaa yhteys rehtoriin huonetilan

 

käyttöön liittyvien asioiden sopimiseksi.

     
             

8. Koulujen tilat voidaan antaa korvauksetta kaupungin eri hallintokuntien käyttöön

 

edellytyksellä, että tiloja käyttävillä ryhmillä on vastuullinen vetäjä ja että tilat jätetään käytön

jälkeen asialliseen kuntoon.  Mikäli siivous- ja talonmiespalveluja tarvitaan, hallintokunnat

maksavat palkkauskustannukset laskutettujen työtuntien mukaan kulloinkin voimassa

 

olevan virka- ja työehtosopimuksen perusteella.

   
             

9. Kaikissa koulujen huonetilojen vuokraus- ja luovutustapauksissa huoneiston käyttäjä

 

suorittaa toiminnasta aiheutuneet talous- ja mahdollisesti muun henkilökunnan palkkauskulut.

             

10. Uudet vuokraehdot tulevat voimaan 1.1.2016 lukien ja ne tarkistetaan vuosittain.

 
             

15.12.2015

           
             

SIVISTYSLAUTAKUNTA