Avustukset

Tiedote:

Vapaa-ajanlautakunta on kokouksessaan 19.12.2017 päättänyt uudesta kv. kilpailuissa menestyneiden urheilijoiden palkitsemissäännöstä.

Kv. kilpailuissa menestyneiden urheilijoiden palkitsemissääntö 2018

Vapaa-aikatoimi myöntää koulutus-, kohde- ja erityisavustuksia vuodelle 2018 avustussäännön mukaisesti.

PALKITSEMISSÄÄNTÖ 2018

Esitykset ja hakemukset kulutositteineen pyydetään lähettämään 30.11. 2018 mennessä os. Keuruun vapaa-aikatoimi, Multiantie 5, 42700 KEURUU

Lomakkeet löytyvät nettisivuilta ja vapaa-aikatoimesta.

 

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET

Vuosiavustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä avustuksia, jotka vapaa-ajanlautakunta hyväksymänsä määrärahan puitteissa myöntää paikallisille nuorisojärjestöille sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen.

Koulutusavustuksilla tarkoitetaan liikuntajärjestöjen koulutustoiminnan tukemiseen jaettavia avustuksia, joita myönnetään viranhaltijapäätöksellä vapaa-ajanlautakunnan hyväksymän määrärahan puitteissa ja erikseen hyväksyttyjen jakoperusteiden mukaan.

Kohdeavustuksilla tarkoitetaan niitä viranhaltijapäätöksenä tai yhteistyö- sekä avustussopimuksella jaettavia avustuksia, joita vapaa-ajanlautakunnan hyväksymän määrärahan puitteissa myönnetään kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojärjestöille sekä vapaille toimintaryhmille vuosittain erikseen hyväksyttyjen jakoperusteiden mukaan.

Suurtapahtuma-avustuksella tarkoitetaan avustusta, jota myönnetään kansainvälisen, kansallisen tai paikallisen suurtapahtuman järjestämiseen. Avustusta myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille. Avustukset jaetaan viranhaltijapäätöksellä tai yhteistyösopimuksella.

Avustuksenhakija voi kuulua vain yhden kaupungin palveluyksikön alle (esim. liikunta-, kulttuuri- tai nuorisopalvelut), jonka kautta avustus myönnetään. Kaikkien avustusta hakevien järjestöjen on toimitettava edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus vapaa-aikatoimeen.

Vapaa-ajanlautakunta jakaa vuosittain liikunnan-, kulttuurin- , nuorisotyön ja matkailun alalla ansioituneita henkilöitä tai ryhmiä harkintansa mukaan.

Avustusmäärärahojen hakemisessa, hakemusten käsittelyssä, avustusten maksamisessa, avustusten käytön valvonnassa ja selvitysten käsittelyssä noudatetaan tätä avustussääntöä ja kunnan määräyksiä. Mikäli avustuksen käyttämiseen liittyy epäselvyyksiä pyydetyissä tositteissa kulujen suuruuden tai väärän käyttötarkoituksen osalta, etukäteen maksettu avustus voidaan periä takaisin.