Vanhuspalveluiden odotusajat 1.4.2017 - 30.9.2017

Keuruulla ajalla 1.4.2017 – 30.9.3017 palveluiden piiriin tulleiden keskimääräiset odotusajat palveluun ovat:

Hoivahoito (=laitoshoito) 5 päivää, lyhin odotusaika 5 päivää ja pisin 6 päivää

Tehostettu palveluasuminen 15 päivää, lyhin odotusaika 1 päivä ja pisin 36 päivää

Palveluasuminen 18 päivää, lyhin odotusaika 3 päivää ja pisin 47 päivää

Tarpeen mukainen kotihoito on järjestynyt ilman jonotusta.

Palvelutarpeen arviointi on kyetty tekemään 1-7 päivää palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.

Omaishoidontuki on myönnetty hakemuksenkuukauden alusta, jos hakija(t) täyttävät myöntämiskriteerit.

Odotusaika on laskettu palveluntarpeen arvioinnista palvelun alkamiseen.

Sinikka Hotti

vs. vanhustyön johtaja