Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka kuuluvat kuntouttavasta työtoiminnasta säädettyjen lakien ja asetusten piiriin.

Lain kuntouttavasta työtoiminnasta tavoitteena on parantaa työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavan työttömän henkilön edellytyksiä työllistyä tai osallistua koulutukseen tai työ- ja elinkeinohallinnon tarjoamaan työllistymistä edistävään palveluun.

Kuntouttavalla työtoiminnalla halutaan vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Toiminnalla pyritään myös ehkäisemään syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuus työtoimintaan ja muihin palveluihin. Palveluiden suunnittelussa huomioidaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan henkilökohtainen tilanne.

Kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua 1-4 päivää / viikko, 4-8 tuntia / päivä. Toiminnasta sovitaan kuntouttavan työtoiminnan sopimuksella. Kuntouttavan työtoiminnan kesto voidaan porrastaa aktivointisuunnitelmassa siten, että alkuvaiheessa työtoiminnan päiviä on vähemmän ja muita tarvittavia palveluja enemmän. Asiakkaan valmiuksien parantuessa työtoiminnan päiviä voidaan lisätä. Kuntouttavasta työtoiminnasta maksetaan 9 € kulukorvaus / toteutunut toimintapäivä.

Tauot suunnitellaan asiakaskohtaisesti palveluohjaajan kanssa ja ne kirjataan kuntouttavan työtoiminnan sopimukseen.

Asiakkaan saamat palvelut kuntouttavassa työtoiminnassa:

* Palveluohjaus asiakkaalle eri palveluihin
* Yksilöllisen aktivointisuunnitelman laatiminen
* Kuntouttava työ kaupungin tai palveluntuottajan toiminnoissa
* Työnhaku- ja opiskeluvalmiuksia parantava ohjaus
* Tutustumiskäynnit oppilaitoksiin ja työpaikoille
* Kehittymisen arviointi ja palvelutarvearviointi yhdessä asiantuntijoiden kanssa
* Työllistymisen tai koulutukseen hakeutumisen jatkosuunnitelma
 

Työllisyyspalveluiden tavoitteena on kehittää työllistymispolkuja kuntouttavasta työtoiminnasta koulutukseen, palkkatukityöhön ja edelleen työmarkkinoille.