Navikka-toiminnot

Navikka toiminnnot pitävät sisällään kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan, sosiaalihuoltolain mukaisen työllistämisen, kuntouttavan työtoiminnan sekä nuorten pajatoiminnot.  

Toiminnot sisältävät:

  • Päivätoiminnan
  • Luova-, tekstiili-, metalli- ja puupajan
  • Alihankintatyöt
  • Siivous-, kiinteistöhuolto- ja ulkotyöt
  • Navikka keittiö
  • Navikka Puoti 
  • Navikka Kioski
  • Kuntotuttava työtoiminta Navikassa, kaupungin eri kohteissa ja hallintokunnissa

 

Työllisyyspäällikkö
Ikkala Erja
040 544 0139
Toiminnanohjaaja
Palonen Tiina
040 750 3313