Omaishoito

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Tuen myöntämisen edellytyksenä Keuruulla on jatkuva ympärivuorokautinen avun tarvitseminen päivittäisissä henkilökohtaisissa toiminnoissa.

Omaishoidon tuen toimintaohje 2018

Omaishoidontukihakemus

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotihoidonohjaaja
Isojärvi Helena
040 760 5031
Vs. palveluohjaaja
Saarelainen Kirsi
0400 405 755