Sotainvalidien ja veteraanien palvelut

Sotainvalidit

1.1.2017 alkaen vähintään 10 % sotainvalideilla on oikeus maksuttomaan kotihoitoon, tukipalveluihin sekä palveluasumisen ympärivuorokautiseen hoitoon. Käytössä on myös lounassetelit, joilla asiakas voi syödä haluamassaan paikassa.

Vähintään 20 % sotainvalideilla on oikeus maksuttomaan pitkäaikaiseen laitoshoitoon hoivaosastolla.

Veteraanit

Veteraaneille (rintamasotilas, rintamapalvelus tai rintamatunnus) korvataan Keuruun Perusturvalautakunnan päätöksen mukaan v. 2017:

  • enintään 300 €/veteraani korvauksena lääkärin määräämän kuntoutushoidon tai hammashoidon omavastuuosuuksista tai silmälasien (omavastuu silmälääkäri, optikko, silmälasit) tai turvapuhelimen hankinnasta tai jalkahoidosta (jalkahoitaja, kosmetologi) tai sellaisten arjessa selviämisen apuvälineistä, joita ei muuta kautta myönnetä (esim. peseytymiseen, pukeutumiseen, liikkumiseen liittyvät apuvälineet, myös "nastakengät" palveluohjaajan tai fysioterapeutin arvion mukaan)
  • kaupungin järjestämässä asiointi- ja palveluliikenteessä syntyvät omavastuukustannukset yrittäjille.
  • 30 lounasseteliä/veteraani/vuosi
  • uimahallin ja sen kuntosalin vapaa käyttöoikeus

Lisäksi maksetaan veteraanien siunaustilaisuudessa laskettavista havuseppeleistä nauhoineen enintään 57 e/seppele. Seppeleen laskemisesta huolehtivat veteraanijärjestöt.

Sotainvalidien sairaskodin avustajatoiminnasta saa lisätietoa numeroista 050 3026 171.

 

 

 

 

 

 

 

Vs. palveluohjaaja
Saarelainen Kirsi
0400 405 755
Toimistosihteeri
Papinaho Leila
040 038 0646
Toimistosihteeri
Laurila Leena
0400 173 791