Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

Otavan asemakaavan muutos, korttelit 505 ja 506

Suunnittelualue käsittää Keuruun keskustan länsipuolella sijaitsevan Otavan kirjapainoalueen asuinpientalokorttelit 505 ja 506.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena:

  • muuttaa asemakaavaa nykytilannetta vastaavaksi
  • poistaa uudisrakennuksen tarpeeton rakennusala ja -oikeus
  • poistaa suojelumerkintä kahden vaikeasti korjattavan rakennuksen osalta
  • suojella muut asuinrakennukset ja ohjata rakennusten korjausta, ympäristön hoitoa ja käyttöä sekä talousrakennusten sijoittelua siten, että alueen kulttuurihistoriallinen arvo yhä säilyy.

Vireillä olevat asemakaavat Otava

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 9.5.− 9.6.2023.

Vireilletulo ja valmisteluvaihe

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 27.1.−9.2.2023.

Kaavaan liittyvät selvitykset (kaavaselostuksen liitteet)