Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

 

Martinniemen ranta-asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Keurusselän itäosassa, noin 20 kilometrin päässä Keuruun kaupunkikeskustan eteläpuolella. Kaavamuutosalueeseen kuuluu Martinniemen pohjois- ja itäpuoliset ranta-alueet.

Martinniemi nettisivut

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 30.4.- 13.5.2020.

Kuulutus
Kaavaluonnos
Kaavaselostus
Voimassa oleva ranta-asemakaava (kaavaselostuksen liite 1)
Liito-oravaselvitys (kaavaselostuksen liite 2)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (kaavaselostuksen liite 3)


Vireilletulo

Ranta-asemakaavan tavoitteita ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 6.2.-19.2.2020. Kaava on kuulutettu vireille kaavoituskatsauksen tiedottamisen yhteydessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma