Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

Otavan asemakaavan muutos, korttelit 505 ja 506

Suunnittelualue käsittää Keuruun keskustan länsipuolella sijaitsevan Otavan kirjapainoalueen asuinpientalokorttelit 505 ja 506.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena:

  • muuttaa asemakaavaa nykytilannetta vastaavaksi
  • poistaa uudisrakennuksen tarpeeton rakennusala ja -oikeus
  • poistaa suojelumerkintä kahden vaikeasti korjattavan rakennuksen osalta
  • suojella muut asuinrakennukset ja ohjata rakennusten korjausta, ympäristön hoitoa ja käyttöä sekä talousrakennusten sijoittelua siten, että alueen kulttuurihistoriallinen arvo yhä säilyy.

Vireillä olevat asemakaavat Otava

Vireilletulo ja valmisteluvaihe

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 27.1.−9.2.2023.

Kaavaan liittyvät selvitykset (kaavaselostuksen liitteet)