Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

Martinniemen ranta-asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Keurusselän itäosassa, noin 20 kilometrin päässä Keuruun kaupunkikeskustan eteläpuolella. Kaavamuutosalueeseen kuuluu Martinniemen pohjois- ja itäpuoliset ranta-alueet.

Martinniemen ranta-asemakaavan muutosalue kartalla

Hyväksyminen

Kaupunginhallitus hyväksyi ranta-asemakaavan muutoksen 28.9.2020 § 199.

Kaava tuli voimaan 12.11.2020.

Martinniemen ranta-asemakaavan voimaantulokuulutus
Martinniemen ranta-asemakaava
Martinniemen ranta-asemakaavaselostus


Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 20.7.−18.8.2020.

Martinniemen ehdotusvaiheen kuulutus (pdf)
Martinniemen ranta-asemakaavan muutoksen kaavaehdotus (pdf)
Martinniemen ehdotusvaiheen kaavaselostus (pdf)
Erilliset liitteet:
Martinniemen ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.6.2020 (pdf)
Martinniemen ranta-asemakaavan muutoksen liito-oravaselvitys (pdf)


Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 30.4.- 13.5.2020.


Vireilletulo

Ranta-asemakaavan tavoitteita ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 6.2.-19.2.2020. Kaava on kuulutettu vireille kaavoituskatsauksen tiedottamisen yhteydessä.