Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

Suojärvien ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Suunnittelualue sijaitsee noin 10 kilometriä Pihlajaveden asemalta pohjoiseen Suojärven rannalla. Muutoksen kohteena on kolme lomarakennustonttia sekä tonttien pohjois- ja länsipuolella oleva kaavan mukainen maa- ja metsätalousalue.

Suojärvien ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen sijainti

Vireilletulo ja valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 22.10.-4.11.2020.