Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupungin rakennuskannan inventointi 2015-2020

Keuruun kaupunki käynnisti vuonna 2015 kiinteistöinventointihankkeen, jonka tavoitteena oli kerätä kaikkien Keuruun alueella sijaitsevien yli 4 m2 suuruisten rakennusten ja rakennelmien perustiedot.

Inventointihanke on saatu päätökseen vuonna 2020. 

Rakennustietojen keräys kiinteistömittausten avulla

Kiinteistömittausten avulla päivitettiin rakennus- ja huoneistorekisteriä. Kiinteistömittauksissa laskettiin rakennusten määrä kiinteistöllä ja kerättiin perustiedot rekisteristä puuttuvista, yli 4 m² suuruisista rakennuksista. Rakennus- ja huoneistorekisteristä puuttuvista rakennuksista määritettiin sijainti, käyttötarkoitus/rakennustyyppi, ulkomitat ja korkeus sekä arvioitiin valmistumisajankohta ja tieto varusteesta sähkö.

Kiinteistömittaukset tehtiin kiinteistö kerrallaan alueittain. Niillä kiinteistöillä käytiin, joissa karttatietojen mukaan oli rekisteristä puuttuvia rakennuksia. Kiinteistömittaukset etenivät reittisuunnitelmassa ilmoitettujen teiden mukaisessa järjestyksessä. 

Kiinteistöinventoinnin tavoitteet

Kiinteistöinventoinnin tavoitteena oli kerätä kaikkien Keuruulla sijaitsevien rakennusten perustiedot ja saattaa rakennus- ja huoneistorekisteriä ajan tasalle. Ajantasaiset ja tarkastetut rakennustiedot välitettiin edelleen väestötietojärjestelmän (VTJ) rakennus- ja huoneistorekisteriin.

Ajantasaisista rakennustiedoista saadaan monenlaista hyötyä. Esimerkiksi viranomaistyö rakennuslupavaiheessa ja asiakaspalvelu rakennuksen omistajan vaihdoksen yhteydessä helpottuvat. Kaikki olemassa olevat rakennukset saavat inventoinnin myötä myös pysyvän rakennustunnuksen (PRT). Suurin hyöty inventoinnista saataneen kuitenkin kiinteistöverotuksessa, sillä ajantasainen rakennus- ja huoneistorekisteri lisää kiinteistöverotuksen luotettavuutta rakennusten osalta.

Kiinteistöinventoinnin yhteys kiinteistöverotukseen

Keuruun kaupunki välittää tarkastetut rakennustiedot väestötietojärjestelmään, mistä ne toimitetaan edelleen Verohallintoon. Tarkoituksena on saattaa Verohallinnon sekä rakennus- ja huoneistorekisterin kiinteistökohtaiset rakennustiedot mahdollisimman yhdenmukaisiksi ja vastaamaan olemassa olevaa tilannetta kiinteistöillä.

Kiinteistöinventointi ei poista verovelvollisen velvollisuutta tarkistaa kiinteistönsä verotuksen pohjana olevia tietoja. Verovelvollisenhan pitää tarkastaa hänelle lähetetyn kiinteistöverotuspäätöksen selvitysosion tiedot ja ilmoittaa mahdollisista virheistä ja puutteista Verohallinnolle. Hänen on lisäksi ilmoitettava verottajalle selvityksestä puuttuvat kiinteistöt ja rakennukset sekä mm. tieto rakennuksen purkamisesta.

 

Lisätietoja:

Rakennuksen käyttötarkoitus/rakennustyyppi määritetään Tilastokeskuksen rakennusluokituksen mukaisesti:
Linkki Tilastokeskuksen Rakennusluokitus-sivulle

Kiinteistöverotuksesta löytyy lisätietoa mm. Verohallinnon sivuilta:
Linkki Verohallinnon kiinteistöverosivulle