Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut määräytyvät rakennuslautakunnan hyväksymän rakennusvalvontataksan mukaisesti. Rakennusvalvontamaksu määräytyy lupahakemuksen saapumispäivänä kunnassa voimassa olevien maksuperusteiden mukaisesti.

Lisäksi veloitamme asiakkaan pyynnöstä tehtävien arkistoasiakirjojen selvitys- ja kopiointityöstä kulloinkin voimassa olevan kaupunginhallituksen määrittämän tunti- sekä kopiohinnan.

Rakennusvalvonnan taksat 2019

Rakennusvalvonnan arkisto- ja kopiointipalvelumaksut 2019