Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Avaa tästä esite vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttamisesta asuinrakennukseksi Keuruulla (pdf)

Käyttötarkoituksen muutos vapaa-ajan asunnosta vakituiseksi asunnoksi vaatii lupamenettelyä. Yleensä muutos onnistuu, vaikka se joskus vaatiikin hieman enemmän töitä. Eteen tulee monia tärkeitä säännöksiä, jotka liittyvät turvallisuuteen, terveellisyyteen, ympäristönsuojeluun ja kaavoitukseen. Me Keuruulla neuvomme, kuinka prosessi etenee ja mitä kaikkea tulee käyttötarkoituksen muuttamisessa ottaa huomioon. Suosittelemme myös hankkimaan ammattitaitoisen suunnittelijan jo heti alkuvaiheessa, koska yhdessä asiat sujuvat aina helpommin.

Tässä 10 kohdan askelmerkit, kuinka asia etenee:

1. Ota yhteyttä kunnan rakennustarkastajaan

Kunnan rakennustarkastaja tarkastelee loma-asuntonne tietoja ja antaa alustavan tulkinnan siitä, kuinka sen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi onnistuisi.

Tiedustelu käy kätevästi esimerkiksi verkossa: www.lupapiste.fi
Lupapisteen neuvontapuolella voitte kysyä kuinka muutos onnistuisi, tarvitsemme vain vapaa-ajan asuntonne osoitteen.

2. Hanki pääsuunnittelija

Vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseksi asuinrakennukseksi vaatii aina rakennusluvan käyttötarkoituksen muuttamisesta. Rakennuslupahakemukselle tarvitaan pääsuunnittelija, jolla on oltava vähintään rakennusmestarin pätevyys.

Suosittelemme, että otat yhteyttä suunnittelijaan heti prosessin alkuvaiheessa ja annat hänen hoitaa projektinne alusta loppuun asti. Tällä tavoin koko prosessi on sujuva.

3. Poikkeaminen

Usein vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos vaatii poikkeamislupaa jostain säädöksestä. Yleisin poikkeaminen koskee kaavallisia asioita; kaavoittamattomia ranta-alueita tai yleiskaava-aluetta, jossa loma-asuntosi alue on kaavoitettu pelkästään loma-asunnoille. Poikkeamisluvassa on tärkeää perustella luvan tarve hyvin. Ammattitaitoinen suunnittelija auttaa tässäkin asiassa.

4. Selvitykset

Käyttötarkoituksen muutoksen rakennuslupaa varten tarvitaan vähintään seuraavat selvitykset:

  • Asemapiirros, jossa tulee olla selvillä kaikki olemassa olevat rakennukset, käyttötarkoitukset ja kerrosalat
  • Pääpiirustukset muutoksen kohteena olevasta rakennuksesta, eli pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset
  • Energiatodistus ja -laskelma
  • Jätevesiselvitys

5. Kuule naapureita

Rakennusluvalla ja mahdollisella poikkeamisluvalla tulee kuulla aina naapureita ennen kuin lupahakemusta voidaan käsitellä. Voitte selvittää kuultavat naapurit rakennusvalvonnalta. Tämäkin asia hoituu helposti Lupapiste.fi – sivulla.

6. Hae rakennuslupaa ja poikkeamislupaa yhtä aikaa

Käyttötarkoituksen muutosta ja poikkeamislupaa haetaan erillisillä hakemuksilla, mutta ne kannattaa jättää vireille yhtä aikaa, jotta prosessi hoituu nopeasti ja kaikki poikkeamat tulevat kerralla esille. Keuruun kaupungilla on käytössä sähköinen lupa-asiointi. Lupapiste.fi on asiointipalvelu, jossa haetaan rakentamiseen liittyvät luvat.

7. Odota kunnan lupapäätöksiä

Odota, että saatte kohteenne lupapäätökset poikkeamisesta ja rakennusluvasta. Kun saatte lupapäätökset, tutustu päätöksiin ja niiden lupaehtoihin.

8. Vastaava työnjohtaja

Yleensä jos muutostöitä on paljon, niin rakennusluvalla on vaadittu vastaava työnjohtaja. Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusmestarin koulutus, jotta hänet voidaan hyväksyä vastaavaksi. Hän vastaa siitä, että kaikki on hoidettu asiallisesti ja säännösten mukaisesti.

Yleensä käyttötarkoituksen muutoksissa kohteen pääsuunnittelijana ja vastaavana työnjohtajana toimii sama henkilö.

9. Loppukatselmus

Kun kaikki muutostyöt kohteessa on tehty, tilaa kunnan rakennusvalvonnalta loppukatselmusaika kohteelle.

10. Muuttoilmoitus

Sitten kun loppukatselmus on hyväksytty, voitte tehdä muuttoilmoituksen digi- ja väestövirastolle.

 

Tervetuloa Keuruulle!