Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keski-Suomessa on sote-valmistelu sekä maakuntauudistus on integroitu yhteen. Sote- ja maakuntauudistuksessa uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä aluehallinnon tehtävät. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021. Jatkossa Suomen julkinen hallinto järjestetään kolmella tasolla, jotka ovat valtio, maakunta ja kunta. Itsehallinnolliset maakunnat muodostetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta. Jatkossa 18 maakuntaa järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus sekä maakuntauudistus toteutetaan Keski-Suomessa yhtenä kokonaisuutena. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy Keski-Suomen maakunnalle 1.1.2021. Keski-Suomessa uuden maakunnan palvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa.

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuvat:

  • Keski-Suomen kuntien edustajat
  • Keski-Suomen liitto
  • Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
  • Keski-Suomen sote-uudistuksen valmistelijat
  • Keski-Suomen ELY-keskus
  • Keski-Suomen pelastuslaitos
  • Keski-Suomen TE-toimisto
  • Keski-Suomen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueet ja lomituspalvelut
  • Keski-Suomen ympäristöterveydenhuolto
  • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistukselle on luotu omat www-sivut osoitteessa http://www.ks2021.fi/.