Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Europarlamenttivaalien 2019 varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 26.5.2019.

Ennakkoäänestys on ajalla 15.-21.5.2019. Koti- ja laitosäänestys tapahtuu ennakkoäänestysaikana.

 

Äänioikeus ja äänestys europarlamenttivaaleissa 2019

Äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Jokainen kunta tai kaupunki on jaettu äänestysalueisiin. Äänioikeutetun äänestysalue europarlamenttivaaleissa 2019 määräytyy sen mukaisesti, mikä hänen kotipaikkansa on perjantaina 5.4.2019 (kotikuntalaki).

Äänioikeutetut merkitään kukin oman äänestysalueensa äänioikeusrekisteriin. Oman äänestyspaikkasi varsinaisena vaalipäivänä 26.5.2019 löydät väestörekisterikeskuksen lähettämästä ilmoituskortista. Varsinaisena vaalipäivänä voit äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä omassa äänestyspaikassasi.

Onko sinulla kysyttävää omaan äänioikeuteesi tai äänestyspaikkaasi liittyen? Sisä-Suomen maistraatin Jyväskylän yksikkö pitää vaaleja varten laaditut äänioikeusrekisterit nähtävillä. Pääset tarkastamaan tietosi äänioikeusrekisteristä 15.4.2019 alkaen maistraatissa os.Yliopistonkatu 28, 40100 Jyväskylä tai puh. 029 553 6370. Mahdollinen oikaisuvaatimus on tehtävä maistraatille viimeistään perjantaina 10.5.2019 ennen klo 16.00.

Säilytä väestörekisterikeskukselta postissa saamasi ilmoituskortti ja ota se mukaasi, kun tulet äänestämään. Ota mukaasi myös kuvallinen henkilötodistus (henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen kela-kortti). Mikäli vaalitoimitsija ei tunne äänestäjää, äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä.

Äänestyspaikkapalvelu sekä vaalien tulos- ja tietopalvelu

Väestörekisterikeskus julkaisee internetiin Äänestypaikkapalvelu -sivuston, jossa voit hakea kartalle sekä ennakkoäänestypaikkojen että varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen sijainnin.

Tästä linkistä pääset äänestyspaikkapalveluun (julkaistaan 22.4.2019)

  • Ennakkoäänestyspaikkojen sijainnin voit hakea karttaikkunaan esim. antamalla hakukenttään kunnan nimen ja vahvistamalla oikean vaihtoehdon avautuvasta valikosta.
  • Vaalipäivän 26.5. oman äänestyspaikkasi sijainnin voit hakea karttaikkunaan antamalla hakuehdoiksi vakinaisen osoitteesi (joka on/on ollut voimassa 5.4.2019). Tämän jälkeen oikea osoite ja sen sijaintikunta on vahvistettava avautuvasta valikosta. Huomaa, että haettava katuosoite on kirjoitettava siten kuin se rakennuksella on käytössä (esim. Keskuskatu 11-13).

Oikeusministeriön Europarlamenttivaalit 2019 tulos- ja tietopalvelu -sivuilta löytyvät varsinaisten tulostietojen lisäksi mm. kaikki Suomessa ja ulkomailla sijaitsevat ennakkoäänestyspaikat ja ehdokastiedot. Pääset sivuille tästä linkistä: https://tulospalvelu.vaalit.fi/EPV-2019/

Vaalipäivän sunnuntai 26.5.2019 äänestyspaikat Keuruulla

1. Keskustan läntinen äänestysalue / Kulttuuritalo Kimara, Koulutie 3 b
2. Keskustan itäinen äänestysalue / Kivelän koulu, Uskalintie 6-8
3. Haapamäen äänestysalue / Haapamäen yhteiskoulu, Riihontie 15
4. Pihlajaveden äänestysalue / Pihlajaveden koulu, Valkeajärventie 77
5. Pohjoislahden äänestysalue / Pohjoislahden koulu, Koskenpääntie 5

Äänestysaika on klo 9 - 20.

HUOM! Kulku äänestyspaikka Kimaraan tapahtuu Koulutieltä
           • vaalipaikkaan ei kulkua Keuruuntieltä
           • pysäköinti Aurinkolinnan pihassa
           • Kimaran päädyn läheisyydessä invapaikkoja

Yleinen ennakkoäänestys Keuruulla 15.-21.5.2019

Keuruun kaupungintalolla (Multiantie 5):
15.- 17.5.2019 (ke-pe) klo 9 - 18
18.- 19.5.2019 (la-su)  klo 11 - 15
20.- 21.5.2019 (ma-ti)  klo 9 - 18

Haapamäen kirjastolla (Riihontie 15):
15.5.2019 (ke) klo 10 - 15
16.5.2019 (to)  klo 13 - 17
17.5.2019 (pe) klo 10 - 15
18.-19.5.2019 (la-su) Ei äänestystä
20.-21.5.2019 (ma-ti) klo 13 - 17

Laitosäänestys

Kaupunginhallitus (kh 26.11.2018 § 223) on määrännyt omiksi, laitoksissa tapahtuviksi ennakkoäänestyspaikoiksi seuraavat:

  • Keski-Suomen seututerveyskeskuksen Keuruun pääterveysasema
  • Palvelukeskus Lehtiniemi (osastot)
  • Palvelukoti Hilmari

Näissä vaalitoimikunta hoitaa ennakkoäänestyksen. Löydät vaalitoimikunnan ilmoituksen äänestyksen järjestelyistä ennakkoäänestyspaikkana toimivan laitoksen ilmoitustaululta tai vastaavalta.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle, voi tietyin edellytyksin äänestää kotonaan.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua joko kirjallisesti (Keskusvaalilautakunta, Multiantie 5, 42700 KEURUU) tai puhelimitse (020 7738 738) viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16.00.

Lomakkeita kirjalliseen ilmoittautumiseen saat kaupungintalolta. Keskusvaalilautakunta ilmoittaa äänestäjälle kotiäänestysajan.