Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Osa työttömien palveluista siirtyy Keuruun kaupungille Keski-Suomen TE-toimistolta 1.3.2021. Keuruu mukana työllisyyden kuntakokeilussa yhdessä Jämsän ja Saarijärven kanssa.

Tasavallan presidentti vahvisti työllisyyden kuntakokeiluja koskevan lain 30.12.2020. Laki tulee voimaan 1.3.2021 ja kokeilu kestää 1.3.2021–30.6.2023.

Kuntakokeiluissa tietyt TE-toimistojen tehtävät siirtyvät kuntien vastuulle kokeilujen ajaksi. Kokeiluissa tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta työllisyyden edistämisessä sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja.

Jämsä-Keuruu-Saarijärvi työllisyyden kuntakokeilu logo.Asiakaskohderyhmä sekä kuntien resurssit

Työllisyyskokeiluihin osallistuu yhteensä 25 kuntakokeilualuetta ja 118 kuntaa tai kaupunkia. Keski-Suomessa työllistämisen kuntakokeiluun osallistuu 2 eri hanketta; Jämsä-Keuruu-Saarijärven, sekä Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilu (Jyväskylä, Laukaa, Muurame ja Äänekoski).

Työllisyyden kuntakokeilussa siirtyy noin 230 000 asiakasta maanlaajuisesti te-toimistoilta kunnille. Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kokeilussa siirtyy kuntiin yhteensä reilut 2 000 asiakasta. Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeiluihin siirtyy lisähenkilöstöä te-toimistosta yhteensä 11 henkilötyövuotta. Jämsässä ja Saarijärvellä tehdään myös työntekijärekrytointia kaupungin työllistämisyksiköihin.

Kunnille siirtyvät asiakkaat

Kokeilualueilla kuntien asiakkaiksi siirtyvät työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. Lisäksi kokeiluihin siirtyvät kaikki alle 30-vuotiaat sekä kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttömänä, työllistettynä tai työllistymistä edistävissä palveluissa. Kokeilualueelle kuuluminen määritellään kotikunnan mukaan.

Asiakkaat siirtyvät automaattisesti työllisyyden kuntakokeilun asiakkaaksi. Siirtyville asiakkaille ilmoitetaan siirrosta henkilökohtaisesti. Ilmoittautuminen työttömäksi tehdään edelleen Keski-Suomen te-toimistoon hankkeen aikanakin. Te-toimisto ohjaa asiakkaan kunnan palveluihin, mikäli kriteeristö täyttyy. Alkanut asiakkuus pysyy kuntakokeilussa koko hankkeen ajan, vaikka asiakkaan työssäoloehto täyttyisikin välillä.

Henkilökohtainen palvelu ja omatyöntekijä

Työllistämistä on tehty kaikissa kolmessa kunnassa pitkään ja palvelut ovat jo monipuoliset. Nyt yhteistyö tiivistyy entisestään, päällekkäisiä palveluita karsitaan ja ne tuodaan lähemmäksi asiakasta. Kolmen kunnan yhteisellä kuntakokeilulla on kullakin omat asiointipisteensä, joista asiakas saa henkilökohtaista palvelua yhdestä osoitteesta. Henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi käytetään jatkossakin sähköistä- ja puhelinasiointia.

Työnhakija saa Jämsä-Keuruu-Saarijärvi työllisyyden kuntakokeilussa nimetyn omatyöntekijän, joka varmistaa asiakkaan ymmärryksen omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan työllistämiseen liittyvän lainsäädännön ohjaamana, ottaa mukaan tarvittavan yhteistyöverkoston ja koordinoi prosessia ns. yhdestä osoitteesta.

Työllisyyden kuntakokeilulla haetaan mallia työllisyydenhoidon järjestämiseen tulevaisuudessa hyödyntämällä jo olemassa olevaa kunnan ekosysteemiä. Tavoitteenamme on saada entistä toimivampi tapa työllistää. Lisää tarkennettua tietoa tulee Jämsä-Keuruu-Saarijärvi alueen verkkosivuille ja paikallislehtiin ennen maaliskuuta 2021.