Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

Koronatiedote varhaiskasvatuksessa

Koronatautitilanne Keuruun kaupungin alueella on edelleen rauhallinen. Noudatamme THL:n ja OKM:n ohjeistuksia varhaiskasvatuksen kaikissa yksiköissä. Ohjeiden noudattaminen merkitsee muun muassa seuraavia asioita:

 • kokoontumisia ei järjestetä. Tällä tavoin vältämme eri ryhmien väliset kontaktit ja liian suuren väkimäärän kokoontumisen samoihin tiloihin
 • vanhempien ja yhteistyökumppaneiden kanssa pidettävät palaverit suositellaan pidettäväksi etäyhteyksillä. Mikäli jostain syystä joudutaan kokoontumaan samoihin tiloihin, henkilökunta käyttää maskia ja maskin käyttöä suositellaan myös muille osallistujille
 • terapeutit ja muut lapsen kasvun ja kehityksen tukemisen kannalta välttämättömät yhteistyökumppanit saavat käydä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa
 • uimahallissa ja jumppasaleissa saa käydä lapsiryhmien kanssa tiukkaa hygieniaohjeistusta noudattaen

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun hyvitys

Keuruun sivistyslautakunta on kokouksessaan 18.2. päättänyt, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta myönnetään maksuhyvitys, kun varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevalle lapselle määrätään tartuntatautilain mukainen karanteeni. Maksuhyvitys myönnetään niiltä päiviltä, jotka on merkitty lapsen karanteenipäätökseen, ja jotka lapsi on ollut tosiasiallisesti poissa varhaiskasvatuspalveluista. Maksuhyvitystä varten perheen pitää esittää lapsen karanteenipäätös. Maksuhyvityskäytäntö on voimassa 1.2.-31.7.2021 välisenä aikana.
Karanteeniin määrätyn lapsen vanhempien on myös hyvä muistaa, että mikäli karanteenissa oleva lapsi on alle 16-vuotias, on hänen huoltajillaan mahdollisuus saada tartuntatautipäivärahaa lapsen karanteenin ajalta.

Esiopetus karanteenin aikana

Mikäli esiopetusikäinen lapsi määrätään karanteeniin, on lapsella oikeus saada esiopetusta myös karanteenin aikana. Tällöin esiopetus tapahtuu etäopetuksena. Etäopetuksesta tarkempaa tietoa saa lapsen oman esiopetusryhmän opettajalta tai päiväkodin johtajalta. Karanteenissa olevalla esiopetusikäisellä lapsella on myös oikeus kaupungin kustantamaan ruokapakettiin. Ruokapaketeista ja niiden hakemisesta voi kysyä päiväkodin johtajalta.

Keuruun kaupungin varhaiskasvatuksessa toimitaan koronaepidemian ajan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus-ja kulttuuriministeriön ohjeitten mukaisesti.

Ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana (valtioneuvosto.fi, pdf-dokumentti)

Tämän ohjeen tarkoitus on tukea varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä toteuttamaan turvallinen varhaiskasvatus lapsille ja henkilökunnalle koronaepidemian aikana. Ohjetta noudattamalla voidaan vähentää tartuntariskiä varhaiskasvatuksen yhteydessä.

Varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana

Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Sairastunutta lasta valvova aikuinen huolehtii lapsen lisäksi myös omasta turvallisuudestaan valvonnan aikana. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.

Riskiryhmään kuuluvat

Vaikea koronavirustauti on äärimmäisen harvinainen lapsilla, eikä sen riski ole lisääntynyt terveillä eikä niillä lapsilla ja nuorilla, joiden perussairaus on hoitotasapainossa. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille.

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon. Työterveyshuolto tukee työnantajaa riskinarviossa.

Vakavan taudin riskiryhmät löydät thl.fi -sivuilta 

Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (Katso tietoja koronaviruksesta Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen sivuilta). Varhaiskasvatuksessa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kuin oman lapsiryhmän lasten ja aikuisten kanssa.

 • Isoja yhteistilaisuuksia kuten kevätjuhlia ja retkiä ei järjestetä.
 • Muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua varhaiskasvatuksen alueella vältetään. Ryhmäkohtaisesti voidaan sopia esim. lasten tuonnista ja hakemisesta siten, että vanhemmat eivät tule päiväkoteihin sisään
 • Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.
 • Henkilökunnan kokoontumisia tulee välttää, työskennellään vain omassa ryhmässä ja muiden ryhmien työntekijöiden kanssa viestitään puhelimen avulla tai turvaetäisyyttä noudattaen
 • Varhaiskasvatuksessa henkilöstö toimii  saman lapsiryhmän kanssa.
 • Henkilöiden välisistä turvaväleistä ei olla antamassa määräyksiä, ryhmiä ei tarvitse jakaa vaan väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä. Ulkoilua porrastetaan ja toisten ryhmien tiloissa ei vierailla.
 • Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry edestakaisin yksiköstä toiseen tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.
 • Varhaiskasvatuksessa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus. Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia.
 • Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa sellaisena kuin se on voimassa varhaiskasvatusta koskevassa lainsäädännössä.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (Katso tietoja koronaviruksesta Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen sivuilta). Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja.

 • Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan varhaiskasvatukseen sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
 • Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.
 • Maskien käyttöä ei suositella koulussa tai varhaiskasvatuksessa.

Katso ohjeet käsienpesusta ja yskimisestä thl.fi-sivuilta

Katso ohjeet kankaisten kasvomaskien käytöstä thl.fi-sivuilta

Katso tietoa itsetehdyistä kasvomaskeista työterveyslaitoksen sivuilta

Siivous

Noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita. Tukipalvelujen tehostetun siivouksen lisäksi myös varhaiskasvatuksen henkilökunta huolehtii kriittisten kosketuspintojen hygieenisyydestä.

 • Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä.
 • Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.) käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.
 • Omia leluja ei toistaiseksi tuoda varhaiskasvatukseen.

Jos varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koronavirustartunta todetaan jollakulla varhaiskasvatuksessa, selvitetään, onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet jäljitetään ja asetetaan karanteeniin 14 vuorokaudeksi.

Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois varhaiskasvatuksesta vähintään seitsemän vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa varhaiskasvatukseen

Lisätietoja antavat

varhaiskasvatuksen vastaava Ulla Nybacka, p. 0400 429 543
varhaiskasvatuksen vastaava Paula Vulli, p. 0400 785 572

Väliaikainen epidemiatuki - KELA

Epidemiatuki korvaa niiden henkilöiden ansionmenetystä, jotka joutuvat epidemian aikana ottamaan palkatonta vapaata työstään lapsen hoitamisen takia. Tukea maksetaan myös ulkomailta Suomeen saapuville henkilöille, jotka on ohjattu karanteeninomaisiin olosuhteisiin ja jotka joutuvat tämän takia ottamaan palkatonta vapaata työstään.

Jotta voit saada tukea, sinulla pitää olla Suomessa voimassa oleva työ- tai virkasuhde. 

 • Tukea voi saada, jos hoidettava lapsi
 • on varhaiskasvatuksen piirissä
 • esiopetuksessa
 • perusopetuksen 1.–3. luokalla
 • perusopetukseen valmistavassa opetuksessa
 • saanut päätöksen erityisen tuen tarpeesta tai pidennetystä oppivelvollisuudesta

Katso tietoa väliaikaisesta epidemiatuesta Kelan sivuilta