Hallinto ja päätöksenteko

Hallinnon sivuilla on tietoa Keuruun kaupungin päätöksenteosta, organisaatiosta, toimielimistä yhteystietoineen ja päätöksentekoa ohjaavista johtosäännöistä kuten Keuruun kaupungin hallintosääntö ja Keuruun kaupungin organisaatiosääntö.

35-jäseninen kaupunginvaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa. Valtuuston pääasialliset tehtävät löytyvät Kuntalain 13 §:stä. Valtuusto valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa. Nykyisen valtuuston toimikausi on 2013 - 2016.

Kaupunginhallitus vastaa hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä.

Kuntalain 23 §:n mukaan "Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. 
Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin."

Lautakunnat ovat toimielimiä, jotka toimivat kaupunginhallituksen alaisena ja hoitavat niitä pysyväisluonteisia tehtäviä, joita valtuusto on niille antanut. Lautakunnat eivät ole pakollisia toimielimiä lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa ja keskusvaalilautakuntaa. Keuruulla lautakuntia on seitsemän (7) tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan lisäksi.  

Hallinto keskitetty kaupungintalolle

Keuruun kaupungin hallinto on keskitetty kaupungintalolle. Kaupunginhallituksen ja valtuuston kokoustilat sijaitsevat kaupungintalon toisessa kerroksessa.

Kaupungintalolla ovat seuraavien toimialojen ja liikelaitosten toimistot:
-  hallinto- ja henkilöstöpalvelut (myös palkanlaskenta),
-  maaseutuhallinto ja lomituspalvelut,
-  talous- ja tietohallintopalvelut, 
-  perusturva (hallinto, sosiaalipalvelut),
-  sivistys (hallinto, varhaiskasvastus, vapaa-aika: liikunta, kulttuuri, nuoriso), 
-  tekninen (hallinto, kaavoitus, kunnallistekniikka, rakennusvalvonta, tilapalvelu, tukipalvelut), 
-  Keuruun Vesi liikelaitos (alakerrassa)
-  Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos (alakerrassa) 

Kaupungin edunvalvontatoimisto sekä Keurusselän ympäristö- ja terveydensuojelutoimisto palvelevat osoiteessa Keskusaukio 3, 42700 Keuruu, eCenterin 2. kerroksessa.

Työllisyyspalvelut palvelee myös eCenterissä. Käynti toimistolle Kippavuorentien puolelta B-rapusta. Alaovi auki klo 9-15 arkisin. Ulko-oven vieressä on myös lukollinen postilaatikko asiakaspostille.