Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruulla ja Mänttä-Vilppulassa on menossa Keurusselkä Satamat ja Reitit -hanke. Hankkeen toteuttaminen on aloitettu 30.7.2018 ja toteutusaikaa on 31.12.2019 asti.

Hankkeen tehtävänä on selvittää ja luoda kokonaiskuvaa Keurusselän alueen satamista ja ulkoilureiteistä. Hankkeessa tehdään suunnitelmia sekä satamien että reittien kunnostamisen osalta – mitä, millä aikataululla, keiden toimesta ja millä rahoituksella niitä kunnostetaan. Suunnitelmien kautta on tarkoitus luoda toimiva malli satamien ja reitistöjen kehittämiselle ja ylläpidolle.

Elo- ja syyskuussa hankkeessa on tehty selvitystyötä, verkostoitumistyötä, tutustumiskäyntejä ja kerätty tietoa hankkeessa tuotettavien suunnitelmien pohjaksi. Syyskuussa järjestettiin kaksi avointa ideointitilaisuutta, Keuruulla 6.9. ja Mäntässä 24.9. Ideointitilaisuuksissa kerättiin kehittämisajatuksia sekä reittien että satamien osalta ottaen huomioon sekä kesäkäytön että talvikäytön. Ideointitilaisuuksien tulokset litteroitiin syyskuun aikana ja niiden analysointi on nyt menossa.

Satu Soutolahti aloitti projektipäällikön Eveliina Kinnusen sijaisena 1.11.2018.

 Marraskuun aikana hankkeessa on selvitetty Mänttä-Vilppulan ja Keuruun kaupunkien mahdollisuuksia toteuttaa ja julkaista karttasovellus, jossa on Keurusselän alueen maasto- ja vesireittejä, taukopaikkoja sekä palveluita. Kaupungeilla on hyvät edellytykset karttapalvelun luomiseen ja käyttöönottamiseen jo hankkeen aikana. Karttasovellus on tarkoitus julkaista kaupunkien kotisivuilla ja linkitetään tarvittaviin muihin sivustoihin ja sovelluksiin. Hankesuunnitelman mukaisesti hanke koordinoi tätä kaupunkien omana työnä tehtävää osuutta.

Keuruun ja Mäntän satamiin tehtävien kehittämissuunnitelmien kilpailutuksen ja tavoitteiden suunnittelu on käynnissä. Tarkoitus on saada kilpailutus käynnistymään vuoden 2018 puolella.


Ideointitulokset Keuruu 6.9.2018 löytyvät tästä

Ideointitulokset Mänttä 24.9.2018 löytyvät tästä

laivakuva

 

Jaa artikkeli Facebookissa