Tiedotteet ja uutiset

Valkealahden ala-aste lakkautetaan elokuun alussa

Valtuusto päätti lakkauttaa Valkealahden ala-asteen 1.8.2017 alkaen ja samalla koulun oppilaaksiottoalue yhdistetään Keuruun ala-asteen oppilaaksiottoalueeseen. Päätös syntyi äänin 26-8, yksi valtuutettu oli poissa.

Päätöstä edelsi kaksi äänestystä. Ari Kakkuri ehdotti, että koulua ei lakkautettaisi, vaan annettaisiin sille lisäaikaa vähintään yksi vuosi. Ilari Kotimäki puolestaan ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja annetaan uuden valtuuston päättää asiasta kesäkuun alussa. Kotimäen pöydällepanoehdotuksen kannalla oli 4 valtuutettua, mutta 30 valtuutettua halusi päättää asian illan kokouksessa. Toisessa äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaehdotus sai 26 ääntä ja Kakkurin ehdotusta kannatti 8 valtuutettua.   

Lakkauttamispäätöstä on perusteltu taloudellisten syiden lisäksi muun muassa sillä, että isommassa koulussa oppilaalle voidaan paremmin taata pedagogisesti hyvä opetus jokaisella luokka-asteella ikäluokkansa mukaisessa ryhmässä. Lisäksi oppilaan mahdollisesti tarvitsema tuki ja oppilashuollon palvelut ovat saavutettavissa paremmin ja koululaisten sosiaalinen ympäristö laajenee.

Valkelahden koululta siirtyy Keuruun keskustaan yhteensä 7 ala-kouluikäistä oppilasta, joista 5 on 6-luokkalaista, yksi 5-luokkalainen ja yksi 4-luokkalainen.

Lisätiedot: valtuuston pöytäkirja 22.5 on luettavissa kotisivuillamme viimeistään keskiviikkona 24.5.

 

 

 

sommassa koulussa oppilaalle voidaan paremmin taata pedagogisesti hyvä opetus jokaisella luokka-asteella ikäluokkansa mukaisessa ryhmässä. Lisäksi oppilaan mahdollisesti tarvitsema tuki ja oppilashuollon palvelut ovat saavutettavissa paremmin ja koululaisten sosiaalinen ympäristö laajenee.

Valkealahden koululta siirtyisi Keuruun keskustaan yhteensä seitsemän (7) ala-kouluikäistä oppilasta, joista viisi (5) on 6-luokkalaista, yksi (1) 5-luokkalainen ja yksi (1) 4-luokkalainen.