Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

Sosiaalityön perusopinnot johdattavat sinut sosiaalityöhön, sosiaalityön käytäntöihin ja yhteiskuntatieteelliseen ajatteluun. Sosiaalityötä ammatillisena toimintana ja tieteenalana yhdistää pyrkimys ihmisten ja heidän yhteisöjensä hyvinvoinnin edistämiseen. Opinnoissa tiedeperusteinen lähestymistapa ja ammattiin tähtäävä käytännöllisyys kietoutuvat kiinnostavalla tavalla yhteen. Opinnot sopivat kaikille, jotka harkitsevat ammattia sosiaalialalla tai muissa auttamistehtävissä. Opinnot sopivat myös, kun tarvitaan täydennystä aiempaan osaamiseen.

Opintoryhmä opiskelun tukena

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston Sosiaalityön perusopintokokonaisuuden opiskelua tuetaan ryhmätapaamisilla. Tavoitteellinen ryhmämuotoinen opiskelu innostaa, mahdollistaa yhteisen keskustelun ja tarjoaa vertaistukea opintoihin.

Tapaamisissa käsitellään yhdessä keskeisiä teemoja ja oppimistehtäviä sekä perehdytään oppimateriaaleihin. Ryhmätoiminta tukee myös opiskelutaitojen kehittymistä, kun työskentelyn aikana tulevat erilaiset suoritustavat tutuiksi (ryhmäsuoritus, kirjallinen oppimistehtävä, tentti, verkkokurssi, luennot).

Ryhmän ensimmäinen kokoontuminen on 16.11. klo 10-14 Keuruulla. Tapaamisia on opintojen aikana kaikkiaan neljä, joista kaksi syksyn 2019 ja kaksi kevään 2020 aikana. Tapaamisten ajankohdat sovitaan ryhmän kanssa erikseen. Ryhmän käynnistymiseen tarvitaan vähintään 15 opinnoista kiinnostunutta opiskelijaa. Ryhmän ohjaajana toimii yliopistonopettaja, YTL Helky Häkli. Jos ryhmää ei muodostu, voit opiskella itsenäisesti verkossa. Opinnot suoritetaan Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelman ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston toteutuksen mukaisesti.

Avoimet yliopisto-opinnot ovat avoimia kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Voit opiskella työn tai muiden opintojen ohessa, tavoitteellisesti tai pelkästä mielenkiinnosta. Opinnot ovat osia yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnoista. Mikäli jatkat myöhemmin tutkintokoulutukseen, voit hakea opintojen sisällyttämistä tutkintoosi.

Ilmoittaudu ja tuo opiskelusta kiinnostunut kaverisikin mukaan!

Tutustu Sosiaalityön perusopintokokonaisuuteen avoimen yliopiston sivuilla

llmoittautumisaika: Ryhmä on täynnä

Huomaathan ilmoittautua myös perusopintoihin sisältyville opintojaksoille. Aloitusjakson, Sosiaalityön johdanto STOP1001, ilmoittaudu Keuruun opintoryhmään.

Hinta: 250 €