Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kokeilun kaksivuotisesta esiopetuksesta. Kokeiluun on valittu satunnaisotannalla 105 kaksivuotista esiopetusta järjestävää kuntaa ja 40 verrokkikuntaa, jossa esiopetus järjestetään yksivuotisena. Keuruun kaupunki on valittu kokeilun verrokkikunnaksi. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun osallistuu arviolta yhteensä 10 000 vuosina 2016 tai 2017 syntynyttä lasta.

Keuruulla esiopetus ja varhaiskasvatus järjestetään normaalilainsäädännön mukaisesti, mutta varhaiskasvatuspalvelut osallistuu kuitenkin kokeilun seurantatutkimukseen siten, että tutkimus kohdistuu ennalta määriteltyyn koeryhmään. Koeryhmä on muodostunut kokeilulain mukaisen satunnaisotannan ja opetus- ja kulttuuriministeriön tekemien päätösten mukaan, eikä Keuruun kaupunki ole käyttänyt asiassa harkintaa. Tämän vuoksi kunnalla ei ole mahdollisuutta oikaista kokeilulakiin ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksiin perustuvaa lapsen koeryhmään kuulumista koskevaa päätöstä. Verrokkiryhmään kuuluvien lasten huoltajille toimitetaan erillinen päätös sekä lisätietoa koeryhmään kuulumisesta 21.5.2021 alkaen.

OKM:n sivuilta löytyy tarkemmin tietoa kokeilusta ja tietoa siitä, mitä kokeilu tarkoittaa siihen osallistuville lapsille ja perheille:

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu – OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi)

Jaa artikkeli Facebookissa