Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lasten kokonaisvaltaista kehitystä sekä huomioida lasten vahvuudet ja yksilölliset tuen tarpeet yhteistyössä huoltajien kanssa.

Lapsi voi tarvita tukea kehityksensä eri osa-alueilla erilaisista syistä johtuen

Lapsen tarvitsema tuki suunnitellaan yhdessä vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilökunnan sekä muiden mahdollisten asiantuntijoiden kanssa. Lapsen tarvitsemat tukitoimet aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lapsen kehitystä, kasvua ja oppimista tuetaan varhaiskasvatuksen tukitoimia tehostamalla. Tuki toteutetaan varhaiskasvatuksessa arjen kuntouttavia elementtejä hyödyntäen. Tarvittaessa ryhmän kokoa pienennetään (ns. kahden paikkaisuus) tai ryhmään kohdennetaan avustajaresursseja.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat:

Veera Ollikainen-Lautamäki, 0400 347 407

  • Työpiste päiväkoti Aurinkolinna, osoite: Keuruuntie 3 C, 42700 Keuruu
  • Toiminta-alue: Aurinkolinnan päiväkoti

Virpi Arppe, 040 573 1678

  • Työpiste päiväkoti Aurinkolinna, osoite Keuruuntie 3 C, 42700 Keuruu
  • Toiminta-alueet: Lapin päiväkoti ja Haapamäen päiväkoti sekä Aurinkolinnan kaksi pienten ryhmää ja perhepäivähoito.