Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Varhaiskasvatuksen sähköinen eAsiointipalvelu
(palveluun pääsy vaatii aluksi sähköisen tunnistautumisen esim. verkkopankkitunnuksilla)

eAsiointipalvelun ohje huoltajille (pdf)

Olemme ottaneet Keuruun varhaiskasvatuksessa käyttöön eAsioinnin eli sähköisen asioinnin 1.1.2018 alkaen. eAsioinnin kautta voit asioida kunnan varhaiskasvatuspalveluissa verkon välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta.

Palvelua käytetään turvallisesti salatun tietoliikenneyhteyden kautta. Palveluun tunnistaudutaan pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella.

Yllä linkki eAsiointipalveluun sekä palvelun ohjeeseen, jossa lisätietoa hoitoaikojen ilmoittamisesta, lapsikohtaisista NFC-tunnisteista (ns. "leimauslätkät") sekä eAsioinnin yleisimmät komentopainikkeet. 

eAsioinnista löydät seuraavat varhaiskasvatuksen sähköiset lomakkeet:

Varhaiskasvatushakemus

Varhaiskasvatushakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista. Varhaiskasvatushakemus tulee tehdä vähintään kaksi viikkoa ennen lapsen varhaiskasvatuksen alkamista, jos hoidon tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai äkillisestä opiskelun aloittamisesta.

Onnistuneen lähetyksen merkiksi tulee kuittisivu, jossa on lomakkeen jättöaika. Voit halutessasi tulostaa tämän sivun tositteeksi lomakkeen lähettämisestä. Lähetetty hakemus on voimassa yhden vuoden lähettämispäivästä lukien. 

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan koulua edeltävänä vuonna. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla. Esiopetus on maksutonta ja sitä annetaan arkipäivisin 4 tunnin ajan. Esiopetuksessa noudatetaan pääsääntöisesti koulujen työ- ja loma-aikoja.

Sähköiset päätökset

Huoltajilla on mahdollisuus saada kaikki varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen liittyvät päätökset sähköisenä. Sähköisten päätösten edellytyksenä on huoltajalta saatu lupa sekä voimassa oleva sähköpostiosoite.

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen

Hoitoaikojen sähköisen ilmoittamisen kautta huoltajat ilmoittavat varhaiskasvatusyksikköön lapsen varhaiskasvatustarpeen. Hoitopäivät ja -ajat on ilmoitettava sähköisesti kolmen viikon listoissa viikkoa ennen hoidon tarvetta, viimeistään edellisen viikon keskiviikkoon klo 12.00 mennessä. Tämän jälkeen kyseinen viikko lukitaan, eikä sille viikolle pysty tekemään muutoksia tai uusia varauksia.

Päiväkodit ovat avoinna arkisin klo 6.30-17.00. Aurinkolinnan Kipparit-vuororyhmässä oleville lapsille on ilmoitettava hoitoajat tai poissaolo aina kolmen viikon ajalle.

Jos lapselle ei tehdä aikavarauksia määräaikaan mennessä katsotaan, että tarvetta varhaiskasvatukselle ei seuraavan jakson aikana ole.

Etukäteen tiedossa olevat poissaolot (lomat ja vapaapäivät) ilmoitetaan koodilla "ennalta ilmoitettu poissaolo". Jos lapsi on sairaana, käytetään koodia "sairaus".

Jos lapsi on vain esiopetuksessa (klo 9.00 -13.00) tulo- ja lähtöajat ilmoitetaan ruokailun järjestämisen vuoksi. Jos lapsi on esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksessa, ilmoitetaan vain varhaiskasvatukseen tulo- ja lähtöaika. Huoltajan tulee seurata, ettei ilmoitettujen ja toteutuneiden tuntien määrä kalenterikuukaudessa ylitä maksusopimuksen mukaista enimmäistuntimäärää.

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä varhaiskasvatuspalveluihin puh. Ulla Nybacka 040 042 9543 tai Paula Vulli 040 078 5572