Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

KEURUUN KAUPUNKI
Henkilöstöpäätös
Sivistysjohtaja 07.04.2021 § 8

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 09.04.2021 alkaen.

Asia

Varhaiskasvatuksen opettajan määräaikaisen toimen täyttäminen

Vireillepanija

Varhaiskasvatuksen vastaava 

Selostus asiasta

Keuruun kaupungin varhaiskasvatuksessa on ollut haettavana  varhaiskasvatuksen opettajan määräaikainen toimi. Hakuilmoitus on ollut nähtävissä Kuntarekryssä sekä työvoimahallinnon ja Keuruun kaupungin internet-sivuilla ajalla 12.03.-06.04.2021. 
 
Toimiin vaaditaan varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 § mukainen kelpoisuus. 
 
Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö  § 49 

Päätös

Päätän, että koska varhaiskasvatuksen opettajan määräaikaiseen toimeen ei ollut hakijoita, laitetaan toimi uudelleen haettavaksi ajalla 9.4.-2.5.2021.

Allekirjoitus

Marika Savukoski
sivistysjohtaja
 

OIKAISUVAATIMUSOHJE

 
Tästä päätöksestä ei saa tehdä Kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
 
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle: 
Aika:
Kaupungin verkkosivulla ajalla: 09.04.-29.04.2021
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 09.04.2021
 

TIEDOKSIANTO

 
Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen 
 luovutettu asianomaiselle pvm:
 lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:
 xlähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 08.04.2021
 toimitettu  haastetiedoksiannolla pvm:
 toimitettu postitse saantitodistusta vastaan  pvm:
 
Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:
* varhaiskasvatuksen vastaava