Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Kuntarakennelain mukaisen selvitystyön 1. vaiheen päätöksenteko

Keuruu ja Multia sanoivat "ei" kuntaliitokselle mutta "kyllä" yhteistyölle, Mänttä-Vilppula jatkaisi kuntaliitosselvitystä, jos sen asettamat reunaehdot hyväksytään

Keuruun kaupunginvaltuusto päätti 29.6.2015 yksimielisesti suunnata selvitystä siten, että sillä tavoitellaan aiempaa laajempaa kuntien välistä yhteistyötä nykyisellä kuntarakenteella. Ohjausryhmä jatkaa selvitystyötä, jonka lopputuloksena esitetään kuntia hyödyttävien yhteistyömuotojen lisäämistä ainakin Keuruun, Multian ja Mänttä-Vilppulan kesken. Tähän voivat halutessaan osallistua muutkin lähialueen kunnat.

Lisäksi valtuusto velvoitti kaupunginhallituksen esittämään valtuustolle kesäkuuhun 2016 mennessä suunnitelman, jossa määritellään yhteistyön kehittämiseen sitoutuneet lähialueen kunnat ja ne toimialat, joiden kautta kuntia hyödyttävää yhteistyötä aiotaan lisätä ja kehittää.

Päätös syntyi yksimielisesti ja sen takana ovat kokoomuksen, kristillisdemokraattien, keskustan, sosiaalidemokraattien, ja perussuomalaisten valtuustoryhmät. Kokouksessa äänestettiin ainoastaan asian jättämisestä pöydälle, mutta ehdotus pöydälle jättämisestä hävisi äänin 32-3. 

Myös Multian kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti, että kuntaliitosselvitystä ei jatketa kohti kuntaliitosta. Päätöksestä äänestettiin, mutta ehdotus selvityksen jatkamisesta toiseen vaiheeseen kohti kuntaliitosta hävisi äänin 12-2. Multian valtuusto päätti, että mikäli yhteinen tahtotila löytyy jatketaan yhteistyön kehittämistä ja tiivistämistä selvitysalueen kuntien kesken muulla tavoin. Tähän voivat halutessaan osallistua muutkin lähialueen kunnat.

Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto päätti puolestaan, että kuntajakoselvitystä jatketaan toiseen vaiheeseen, edellyttäen kuitenkin, että Keuruu ja Multia hyväksyvät Mänttä-Vilppulan asettamat reunaehdot: uusi kunta sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa sekä kuuluu Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin ja TAYSin erva-alueeseen. Myös Mänttä-Vilppulassa päätöksestä äänestettiin, mutta vastaehdotus kuntajakoselvityksen lopettamisesta 1. vaiheeseen hävisi äänin 31-3.

Mänttä-Vilppulan valtuusto päätti kuitenkin myös, että jos Keuruu ja Multia eivät hyväksy asetettuja reunaehtoja, voidaan selvitystyötä suunnata yhteistyön tiivistämiseen, mutta Mänttä-Vilppula voi vielä harkita siihen osallistumista, mikäli alue laajenee tässä selvityksessä mukana ollutta kolmea kuntaa laajemmalle alueelle.

_____________________________

Keuruun kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.6.2015 esittää valtuustolle, että yhdistymisselvitystä ei jatketa kohti kuntaliitosta vaan selvitystyötä suunnataan kohti yhteistoiminnan tiivistämistä nykyisellä kuntarakenteella. Esityksen mukaan ohjausryhmä jatkaa selvitystyötä, jonka lopputuloksena esitetään kuntia hyödyttävien yhteistyömuotojen lisäämistä ainakin Keuruun, Multian ja Mänttä-Vilppulan kesken. Tähän voivat halutessaan osallistua muutkin lähialueen kunnat.

Päätöksestä äänestettiin, mutta vastaehdotus siirtymisestä kuntarakennelain mukaiseen kuntarakenneselvityksen toiseen vaiheeseen hävisi äänin 5 - 3 (1 poissa).

Asia menee kaupunginvaltuuston päätettäväksi 29.6.2015. Samana päivänä myös Multian ja Mänttä-Vilppulan valtuustot kokoontuvat tahoillaan päättämään selvitystyön jatkosta.

________________________________________

Kuntarakenneselvityksen kuulemistilaisuudet Keuruulla

Sidosryhmien kuulemistilaisuus pidettiin 1.6.2015 kaupungintalolla, ja se oli tarkoitettu Keuruun alueen sidosryhmien edustajille (seurakunnat, yhdistykset, järjestöt jne). Osallistujia tilaisuudessa oli kymmenkunta.

Kuntalaisinfo ja kaupungin henkilöstön kuulemistilaisuus pidettiin 3.6.2015 koulukeskuksen auditoriossa, jonne olivat tervetulleita kaikki keuruulaiset. Tilaisuuteen osallistui reilut 30 kuntalaista, joista osa luottamushenkilöitä ja virkamiehiä.

Molemmissa tilaisuuksissa kuntarakenneselvittäjä YTT Anne Luomala esitteli kuntarakenneselvityksen raporttia ja vs. kaupunginjohtaja Tero Mäkelä esitteli tarkempia talouslaskelmia vertaillen kolmen selvitysalueen kunnan taloutta ja tulevaisuuden näkymiä. Esitysten jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja tuoda esiin näkemyksiään kuntajakoselvitykseen liittyen.

___________________________________________

Päättäjäkyselyn ja kuntalaiskyselyn tulokset ovat valmistuneet

Päättäjäkysely lähetettiin 276 selvitysalueen päättäjälle, joihin lukeutui sekä johtavia viranhaltijoita että valtuutettuja ja muita luottamushenkilöitä. Vastauksia päättäjäkyselyyn tuli 127 kpl, joista 47 % oli Keuruulta, 35 % Mänttä-Vilppulasta ja 18 % Multialta. Vastausprosentti oli 46,1 %.

Kuntalaiskyselyyn vastasi puolestaan 308 selvitysalueen kuntalaista, Keuruulta vastauksia tuli 154 kpl, Mänttä-Vilppulasta 129 kpl ja Multialta 25 kpl. Vastausprosentti koko selvitysalueen asukasluvun mukaan oli 1,7 %. Molemmissa kyselyissä vastaajista enemmistö oli yli 50-vuotiaita.

Selvitysalueen kuntalaisilla oli mahdollisuus osallistua 16.3. – 20.4.2015 välisenä aikana selvityksen omilla internetsivuilla olevan linkin kautta kuntalaiskyselyyn, jossa pääsi kertomaan mielipiteensä alueen palveluja, toimintaa ja niiden kehittämistä koskeviin kysymyksiin.Kuntalaiskyselyyn sai vastata myös perinteisellä paperilomakkeella, joka oli tulostettavissa selvityksen internetsivuilta ja sitä oli jaossa myös seuraavissa toimipisteissä (joihin kyselyn sai myös palauttaa):
Keuruulla: kaupungintalon aulassa, Lehtiniemen vanhainkodin ala-aulassa, pääkirjastossa sekä Haapamäen, Pihlajaveden ja Pohjoislahden kirjastoissa ja kirjastoautossa.
Multialla: kunnantalolla ja kirjastossa.
Mänttä-Vilppulassa: kaupungintalon ja kunnantalon aulassa.

Selvitysalueen kuntapäättäjät saivat vastatakseen henkilökohtaisena internet-kyselynä päättäjäkyselyn, jossa tiedusteltiin yksityiskohtaisemmin päättäjien näkemyksiä selvitysalueen kuntien nykytilasta sekä lähitulevaisuutta koskevia muutosodotuksia.

________________________________________

Kuntarakenneselvityksen internetsivusto

Kuntarakenneselvityksen ohjausryhmä piti neljännen kokouksensa 11.3.2015. Kokouksen jälkeen oli tiedotusvälineille suunnattu tiedotustilaisuus, jossa kuntarakenneselvittäjä Anne Luomala kertoi selvityksen nykytilasta ja etenemisestä. 

Kuntarakenneselvityksen omat internetsivut on julkaistu osoitteessa: http://www.selvityskeurusselka.fi

_____________________________________________________

Kuntarakennelain mukaisen selvityksen johtamisen ohjausryhmä on pitänyt kokouksia 2.12.2014 ja 21.1.2015. Ohjausryhmä on päättänyt tilata kuntarakenneselvittäjä Anne Luomalalta lisätyönä selvitykselle laadittavat omat internetsivut, jonne kootaan kattavasti kaikki selvitykseen liittyvä tieto ja aineisto. Sivuilla tullaan julkaisemaan myös selvitysalueen kuntalaisille tarkoitettu kuntalaiskysely.

Keuruun kaupungin ammattijärjestöt tekivät 14.1.2015 esityksen henkilöstön edustajien nimeämisestä ohjausyhmään. Keuruun kaupunginhallitus päätti henkilöstön edustajan nimeämisestä 2.2.2015 § 31. Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus päätti asiasta kokouksessaan 16.2.2015, § 47, ja Multian kunnanhallitus 17.2.2015, § 46.

____________________________________________________

Selvitysmiehen valinta ja ohjausryhmä

Multia, Mänttä-Vilppula ja Keuruu ovat sopineet, että Keuruun kaupunki vastaa selvitysmiehen valinnasta. Asiasta on sovittu selvityksen käynnistämiseen liittyvissä tilaisuuksissa keväällä 2014.

Keuruun kaupunginhallitus päätti 23.6.2014 (173 §), että hankinta tehdään avoimella hankintamenettelyllä.

Selvityksen tekemistä ja ohjausta varten päätettiin perustaa OHJAUSRYHMÄ, jonka kokoonpano on 4 luottamushenkilöä ja 2 viranhaltijaa jokaisesta kunnasta sekä lisäksi sihteeri (kh 12.5.2014 § 114).

Ohjausryhmän kokoonpano on 18 jäsentä ja sihteeri.

Kunnat ovat vahvistaneet osaltaan ohjausryhmän tehtäviksi

  • vastaa selvityksen tilaamisesta
  • raportoi kunnan/kaupunginhallituksille selvityksen etenemisestä
  • kartoittaa olemassa olevat palvelut ja kuntien nykyisen yhteistyön
  • vastaa tiedottamisesta (avataan omat verkkosivut)
  • järjestää kuulemisia: valtuutetut, kuntalaiset, henkilöstö

Keuruun kaupunginhallitus (6.10.2014 § 253) valitsi selvityksen tekijäksi Focus Main Point Oy:n, jonka tarjous oli hinnaltaan halvin eli 26 500 euroa (alv 0 %). Mahdollisten lisätehtävien tuntiveloitus on 71,43 €/h (alv 0 %). Kaikkiaan tarjouksia saatiin kuudelta yritykseltä.