Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

 

 

Keuruun, Multian ja Mänttä-Vilppulan kuntarakennelain mukaisen selvityksen I-vaihe (v. 2014-2015) on päättynyt - selvitystä ei jatketa kohti kuntaliitosta

Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula päättivät v. 2014 suorittaa kuntarakennelain mukaisen yhdistymisselvityksen. Tästä löytyy tarkemmin tietoa vasemman puoleisesta valikosta kohdasta Kuntarakennelain mukainen selvitys.

 


Keuruu ja Mänttä-Vilppula keskustelivat kuntajakoselvityksen käynnistämisestä (28.3.2014)

Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitukset ja johtoryhmät tapasivat perjantaina 28.3. Keuruulla. Kuntarakennelain mukaisen selvityksen käynnistämiseen liittyvässä tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa kuntarakennelaista, kuntien valtuustojen lausunnoista marraskuulta 2013, kuntarakennelain mukaisen selvitysavustuksen hakemisesta sekä hahmoteltiin aikatauluja ja ohjausryhmän perustamista. Selvityksen avulla on tarkoitus kerätä faktatietoa.

Todettiin, että Multian kunta olisi luonteva selvitysalue ottaa mukaan selvitystyöhön. Multian kunnanvaltuuston päätöksen mukaan ensisijainen selvitysalue on Keuruu. Sovittiin, että Keuruu tiedustelee Multian halukkuutta tulla mukaan selvitystyöhön. Selvitysaluetta voidaan myöhemmin tarvittaessa laajentaa muilla kunnilla.

Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupungit sopivat, että valtiovarainministeriöltä haetaan selvitystyöhön maksimimäärä avustusta (50 000 euroa), ja hakijana sekä hallinnoijana toimii Keuruun kaupunki. Avustus on tarkoitettu lähinnä ulkopuolisen asiantuntijayhteisön palkkakustannuksia varten. Omarahoitusosuus sovittiin jaettavaksi selvityksessä mukana olevien kuntien kesken euroa/asukas -periaatteella. Keuruun kaupunginhallitus käsittelee selvitysavustuksen hakemista kokouksessaan 7.4.

Selvitystyötä johtamaan päätettiin perustaa OHJAUSRYHMÄ, jonka kokoonpanoksi sovittiin 4 luottamushenkilöä ja 2 viranhaltijaa jokaisesta kunnaksi sekä lisäksi sihteeri. Ohjausryhmän jäsenten nimeämisestä vastaavat kuntien hallitukset.

_________________________________

Keuruu kutsuu Mänttä-Vilppulan yhteiseen tapaamiseen Keuruulle  

Keuruun kaupunginhallitus käsitteli kuntajakoselvitystilannetta 3.3. ja päätti "esittää Mänttä-Vilppulan kaupungille, että yhteinen valtuustoseminaari järjestetään yhteisesti sovittavana ajankohtana 31.3.2014 jälkeen siten, että seminaari pidetään kaupunginhallitusten ja johtoryhmien tai niiden edustajien tapaamisen jälkeen. Kaupunginhallitus esittää, että tämä tapaaminen pidetään Keuruulla yhteisesti sovittavana ajankohtana." (KH 3.3./48 §)

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus kutsui Keuruun kaupunginvaltuuston yhteiseen valtuustoseminaariin 31.3.2014.

Koska Keuruun kaupunginhallituksen lakisääteinen (tilinpäätösasiat vuodelta 2013) kokous oli sovittu juuri samaksi päiväksi, yhteiselle tapaamiselle etsitään maaliskuun aikana uusi molemmille kaupungeille sopiva ajankohta. Keuruun kaupunginhallitus linjasi jo 27.1., että ennen valtuustojen yhteistä seminaaria olisi hyvä järjestää kaupunginhallitusten ja johtoryhmien tai niiden edustajien tapaaminen liittyen kuntajakoselvitykseen.

Ennen valtuustojen kokouksia marraskuussa 2013 Mänttä-Vilppula on tiedustellut Keuruun halukkuutta yhdistymisselvitykseen neljällä reunaehdolla, jotka ovat Mänttä-Vilppulan kaupungin näkökulmasta tärkeitä. Keuruun kaupunginhallitus vastasi Mänttä-Vilppulan 4.11.2013 lähettämiin kysymyksiin muun muassa seuraavasti: "Keuruun kaupunginhallitus toteaa vastauksenaan Mänttä-Vilppulan kaupunginhallituksen 4.11.2013 lähettämiin kysymyksiin, että selvitys olisi käynnistettävä puhtaalta pöydältä kummallekin tärkeät asiat huomioiden ilman ennakkoon asetettuja reunaehtoja." Lisäksi vastaus sisälsi Keuruun valtuuston päätöksen 18.11.2013.

Mänttä-Vilppulan reunaehdot 4.11.2013 saapuneen kirjeen mukaan:

 1. Yhdistynyt kunta sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa, mikäli nykyiset maakuntarajat säilyvät selvityksen aikana ja sen jälkeen;
 2. Yhdistynyt kunta kuuluu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään tai vastaavaan organisaatioon, mikäli sairaanhoitopiireillä tai niitä vastaavilla järjestelyillä ovat voimassa nykyiset aluerajat selvityksen aikana ja sen jälkeen;
 3. Yhdistynyt kunta kuuluu TAYS:n erva-alueeseen, mikäli nykyinen erityisvastuualuejako on voimassa selvityksen aikana ja sen jälkeen;
 4. Selvitysalue on kokonaisuudessaan tiivis ja yhtenäinen.

Keuruu ilmoitti Mänttä-Vilppulan ensisijaiseksi selvityskunnaksi (VALT 18.11.2013)

Valtuusto päätti 18.11.2013, että "Keuruu haluaa osallistua kuntarakennelain mukaiseen kuntien yhdentymisselvitykseen ensisijaisesti Mänttä-Vilppulan kanssa. Keuruu on myös valmis selvitystyöhön Multian, Petäjäveden, Virtain, Ähtärin ja Ruoveden kanssa, jos nämä kunnat tekevät valtuustoissaan samansisältöiset päätökset".

Kuntien oli ilmoitettava valtiovarainministeriölle 30.11.2013 mennessä, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä. Vastauksen tuli perustua valtuuston päätökseen. Vastaus lähetettiin valtiovarainministeriölle webropol-kyselyn kautta 29.11.2013.
Koska valtuuston päätös oli tulkinnanvarainen ja herätti keskustelua, kaupunginhallitus tarkensi ilmoitustaan valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta 16.12.2013 (331 §). Tarkennuksessa Keuruu ilmoitti vaihtoehtoisisiksi selvitysalueen kunniksi Multian, Petäjäveden, Virrat, Ähtärin ja Ruoveden, jos nämä kunnat tekevät valtuustoissaan samansisältöiset päätökset.


Mänttä-Vilppula ilmoittanut ensisijaiseksi selvityskunnaksi Keuruun

Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuuston päätös 25.11.2013, 75§


Multian ensisijainen selvitysalue on Keuruu

Multian kunnanvaltuuston päätös 27.11.2013, 137§

Toissijaiseksi selvitysalueeksi Multia on ilmoittanut Ähtärin, Saarijärven, Uuraisen ja Petäjäveden.


Ähtäri ilmoittanut ensisijaiseksi selvitysalueen kunniksi Keuruun ja 5 muuta kuntaa

Ähtärin kaupunginvaltuuston päätös 28.11.2013 302§

Ähtärin ensisijaiset selvitysalueen kunnat ovat Alajärvi, Alavus, Keuruu, Virrat, Multia ja Soini. Toissijaisena selvitysalueina ovat Alajärvi, Alavus, Keuruu, Virrat, Kuortane, Multia, Soini ja muut mahdolliset kunnat.

___________________________________


Keuruun vastaus Ähtärin kaupungille sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan alueen kartoittamisesitykseen

Keuruun kaupunginhallitus vastasi 25.11.2013 Ähtärin kaupungille sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan alueen kartoittamisesitykseen seuraavasti:
- "Keuruun kaupunginvaltuusto on 27.5.2013 lausunut valtiovarainministeriölle muun muassa seuraavaa: Keuruu kehittyy seutukaupunkina ja tekee aktiivista yhteistyötä elinvoiman lisäämiseksi omalla seudullaan. Keuruu pystyy järjestämään lakisääteiset kuntapalvelut lukuun ottamatta erikoissairaanhoitoa. Keuruu haluaa selvittää yhteistyössä ympäristökuntien Multian, Petäjäveden, Mänttä-Vilppulan, Virtain ja Ähtärin kanssa sen, että alueella on jatkossa järjestämisvastuu ja päätösvalta perusterveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa.

- Keuruun kaupunki suhtautuu Ähtärin kaupungin tiedusteluun ja kartoituksen tekemisesitykseen lähtökohtaisesti myönteisesti, mutta ei voi vielä tässä vaiheessa ottaa tarkkaa kantaa sote-palvelujen järjestämisvaihtoehtoihin, koska sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelu on edelleen kesken."

______________________________________

Kuntarakennelaki voimaan 1.7.2013 - kuntien selvitysvelvollisuus alkanut

Kuntarakennelaki on astunut voimaan 1.7.2013. Kuntien selvitysvelvollisuus alkoi lain voimaantulosta. Selvitysten ja yhdistymisesitysten määräaika päättyy kuusi kuukautta sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva laki (sote-järjestämislaki) on hyväksytty eduskunnassa. Määräaikaa koskevan säännöksen voimaantulosta säädetään vielä erikseen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain eteneminen on tiedossa tarkemmin. Sote-järjestämislaki on tarkoitus tuoda eduskunnan käsiteltäväksi keväällä 2014.Kuntien tulee ilmoittaa ministeriölle 30.11.2013 mennessä, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä. Valtioneuvosto arvioi tämän perusteella uudistuksen etenemistä vuoden 2013 lopussa.


Kuntayhteistyöneuvottelu Keuruu-Virrat 14.8.2013

Kuntayhteistyöneuvottelu Keuruu-Ähtäri 19.8.2013

Kuntayhteistyöneuvottelu Keuruu-Multia 27.8.2013

Kuntayhteistyöneuvottelu Keuruu-Mänttä-Vilppula 29.8.2013

Jyväskylän seudun kuntajakoselvityksen käynnistäminen

Keuruun kaupungin lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 4.3.2013

Lausunto kuntajakolain (1698/2009) 4 luvun mukaisesta erityisen selvityksen asettamisesta 27.5.2013

Lausuntopyyntö lisäselvittäjistä 17.6.2013


Valtiovarainministeriön sivuilla olleita materiaaleja (linkit poistuneet käytöstä)

 • Valtionvarainministeriön kuntauudistussivusto
 • Kuntauudistuksen eteneminen (kaavio)

Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto on lähettänyt kunnille lausuntopyynnön 22.11.2012 päivätyllä kirjeellä (VM162:00/2011). Lausuntopyyntö koskee kuntarakennelakiluonnosta.
Lausunnot tulee antaa viimeistään 7.3.2013 mennessä.

 • Lausuntopyyntö kuntarakennelakiluonnoksesta 22.11.2012
 • Lakiluonnos perusteluineen (Liite 1) 22.11.2012
 • Kuntauudistuksen muiden hankkeiden eteneminen (liite 3) 22.11.2012
 • Sosiaali- ja terveyspoliittisen ministerityöryhmän esitys sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskeviksi linjauksiksi (liite 4) 22.11.2012
 • Lisäksi olemme saaneet Tiedotustilaisuuden 15.11.2012 materiaalia. 

Kuntarakennelakiluonnos lausuntokierrokselle viikolla 47, 15.11.2012 | Tiedote 205/2012

 • Kuntarakennelain esittely 15.11.2012
 • Kuntarakennelain keskeiset ehdotukset 15.11.2012
 • Kuntarakennelain yksityiskohtaiset perustelut 15.11.2012
 • Lakiluonnokset kuntarakennelaiksi ja kielilaiksi 15.11.2012
 • Sosiaali- ja terveyspoliittisen ministerityöryhmän esitys sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskeviksi linjauksiksi 15.11.2012

Kuntauudistus 2012

Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto on lähettänyt kunnille lausuntopyynnön 8.2.2012 päivätyllä kirjeellä (VM024:00/2011). Lausuntopyyntö koskee kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitystä sekä käynnistettäviä kuntalain ja valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistuksia sekä jo meneillään olevaa kuntien tehtävien arviointityötä.
Lausunnot tulee antaa viimeistään 13.4.2012 mennessä.

Keuruun kaupunki järjestää kuntalaisille kuulemistilaisuuden viikolla 11.

Kuntauudistusseminaari 12.3.2012 Jyväskylässä

Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvitys 8.2.2012

Kuntarakenneseminaarin 16.1.2012 aineistoa

Keuruun Sote-neuvotteluja naapurikuntien kanssa

Taustaa ja päätöksiä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen aikana 2007 - elokuu 2011

Valtuuston lausunto (2.4.2012) kuntauudistuksesta

Keuruu 2017 kunta- ja palvelustrategia