Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

Keuruu ja Mänttä-Vilppula keskustelivat kuntajakoselvityksen käynnistämisestä (28.3.2014)

Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitukset ja johtoryhmät tapasivat perjantaina 28.3. Keuruulla. Kuntarakennelain mukaisen selvityksen käynnistämiseen liittyvässä tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa kuntarakennelaista, kuntien valtuustojen lausunnoista marraskuulta 2013, kuntarakennelain mukaisen selvitysavustuksen hakemisesta sekä hahmoteltiin aikatauluja ja ohjausryhmän perustamista. Selvityksen avulla on tarkoitus kerätä faktatietoa.

Todettiin, että Multian kunta olisi luonteva selvitysalue ottaa mukaan selvitystyöhön. Multian kunnanvaltuuston päätöksen mukaan ensisijainen selvitysalue on Keuruu. Sovittiin, että Keuruu tiedustelee Multian halukkuutta tulla mukaan selvitystyöhön. Selvitysaluetta voidaan myöhemmin tarvittaessa laajentaa muilla kunnilla.

Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupungit sopivat, että valtiovarainministeriöltä haetaan selvitystyöhön maksimimäärä avustusta (50 000 euroa), ja hakijana sekä hallinnoijana toimii Keuruun kaupunki. Avustus on tarkoitettu lähinnä ulkopuolisen asiantuntijayhteisön palkkakustannuksia varten. Omarahoitusosuus sovittiin jaettavaksi selvityksessä mukana olevien kuntien kesken euroa/asukas -periaatteella. Keuruun kaupunginhallitus käsittelee selvitysavustuksen hakemista kokouksessaan 7.4.

Selvitystyötä johtamaan päätettiin perustaa OHJAUSRYHMÄ, jonka kokoonpanoksi sovittiin 4 luottamushenkilöä ja 2 viranhaltijaa jokaisesta kunnaksi sekä lisäksi sihteeri. Ohjausryhmän jäsenten nimeämisestä vastaavat kuntien hallitukset.

_________________________________

Keuruu kutsuu Mänttä-Vilppulan yhteiseen tapaamiseen Keuruulle  

Keuruun kaupunginhallitus käsitteli kuntajakoselvitystilannetta 3.3. ja päätti "esittää Mänttä-Vilppulan kaupungille, että yhteinen valtuustoseminaari järjestetään yhteisesti sovittavana ajankohtana 31.3.2014 jälkeen siten, että seminaari pidetään kaupunginhallitusten ja johtoryhmien tai niiden edustajien tapaamisen jälkeen. Kaupunginhallitus esittää, että tämä tapaaminen pidetään Keuruulla yhteisesti sovittavana ajankohtana." (KH 3.3./48 §)

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus kutsui Keuruun kaupunginvaltuuston yhteiseen valtuustoseminaariin 31.3.2014.

Koska Keuruun kaupunginhallituksen lakisääteinen (tilinpäätösasiat vuodelta 2013) kokous oli sovittu juuri samaksi päiväksi, yhteiselle tapaamiselle etsitään maaliskuun aikana uusi molemmille kaupungeille sopiva ajankohta. Keuruun kaupunginhallitus linjasi jo 27.1., että ennen valtuustojen yhteistä seminaaria olisi hyvä järjestää kaupunginhallitusten ja johtoryhmien tai niiden edustajien tapaaminen liittyen kuntajakoselvitykseen.

Ennen valtuustojen kokouksia marraskuussa 2013 Mänttä-Vilppula on tiedustellut Keuruun halukkuutta yhdistymisselvitykseen neljällä reunaehdolla, jotka ovat Mänttä-Vilppulan kaupungin näkökulmasta tärkeitä. Keuruun kaupunginhallitus vastasi Mänttä-Vilppulan 4.11.2013 lähettämiin kysymyksiin muun muassa seuraavasti: "Keuruun kaupunginhallitus toteaa vastauksenaan Mänttä-Vilppulan kaupunginhallituksen 4.11.2013 lähettämiin kysymyksiin, että selvitys olisi käynnistettävä puhtaalta pöydältä kummallekin tärkeät asiat huomioiden ilman ennakkoon asetettuja reunaehtoja." Lisäksi vastaus sisälsi Keuruun valtuuston päätöksen 18.11.2013.

Mänttä-Vilppulan reunaehdot 4.11.2013 saapuneen kirjeen mukaan:

  1. Yhdistynyt kunta sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa, mikäli nykyiset maakuntarajat säilyvät selvityksen aikana ja sen jälkeen;
  2. Yhdistynyt kunta kuuluu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään tai vastaavaan organisaatioon, mikäli sairaanhoitopiireillä tai niitä vastaavilla järjestelyillä ovat voimassa nykyiset aluerajat selvityksen aikana ja sen jälkeen;
  3. Yhdistynyt kunta kuuluu TAYS:n erva-alueeseen, mikäli nykyinen erityisvastuualuejako on voimassa selvityksen aikana ja sen jälkeen;
  4. Selvitysalue on kokonaisuudessaan tiivis ja yhtenäinen.