Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 20.12.2011

Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 20.12.2011 Pykälä 173Perusturvalautakunta
§ 173
20.12.2011

 

Palvelusetelin toimintaohje 2012

 

SOS § 173

Keuruulla on ollut vuodesta 2006 käytössä palveluseteli, jonka käyttötarkoitus on ollut sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaisten kotiin tai palveluasumiseen annettavien kotipalvelujen hankkiminen. Vuodesta 2008 palveluseteliä on voinut käyttää myös kotisairaanhoidon hankkimiseen.

 

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) astui voimaan 1.8.2009.

 

Vuodelle 2012 palveluseteliin on varattu määrärahaa 433 820 €. Palvelusetelillä on ollut vuosittain noin 40 käyttäjää. Palvelusetelin palvelutuottajiksi on hyväksytty yhdeksän yritystä.  

Vuoden 2012 toimintaohjeeseen on lisätty mahdollisuus myöntää sunnuntaisin (la klo 20-su klo 24) tai arkipyhinä tarvittavien välttämättömien kotona annettavien palvelujen hankkimiseen palveluseteli, jonka arvo on paremmin suhteessa palvelusta perittävään hintaan 

Liitteenä 7 ehdotus Palvelusetelin toimintaohjeeksi vuodelle 2012.

Valmistelija Tuija Koivisto, puh. 040-7616308 

Perusturvajohtajan ehdotus:


Perusturvalautakunta hyväksyy palvelusetelin toimintaohjeen vuodelle 2012, liite 7, samalla kumotaan perusturvalautakunnan 16.12.2010 § 129 hyväksymä toimintaohje.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 

 

  
Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 20.12.2011

©