Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 20.12.2011

Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 20.12.2011 Pykälä 177Perusturvalautakunta
§ 177
20.12.2011

 

Muut mahdolliset asiat

 

SOS § 177

Perusturvalautakunta päätti perusturvajohtajan ehdotuksesta, että

 

1) siirretään perusturvan talousarvion käyttösuunnitelmasta v. 2011 kustannuspaikasta erityispäivähoito 142410 4004 työntekijöiden kuukausipalkat 50 800 € + sotut päiväkotien kustannuspaikoille (Seipon päiväkoti ja Haapamäen päiväkoti) avustajina toimineiden lähihoitajien palkkauskustannusten suhteessa

 

2) siirretään tammikuun kokous pidettäväksi 24.1.2012.

 

 

 

 

  
Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 20.12.2011

©