Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 20.12.2011

Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 20.12.2011 Pykälä 163Perusturvalautakunta
§ 163
20.12.2011

 

Kuntalaisaloite kotihoidon tuen kuntalisän maksamisesta / Jenni Kallio

 

SOS § 163

Jenni Kallio on jättänyt 14.11.2011 kuntalaisaloitteen kotihoidon tuen kuntalisän maksamiseksi Keuruun kaupungissa. Kallio perustelee esitystä mm. seuraavilla seikoilla:

- valtaosa vanhemmista pitää kotihoitoa pienten lasten kannalta parhaimpana hoitomuotona

- kuntakohtainen lisä on panostus lapsiperheiden hyvinvointiin ja kunnan tahto tukea taloudellisesti lasten kotihoitoa

- Keuruun päivähoitopaikat ovat täynnä ja kuntalisä on keino keventää kunnalliseen päivähoitoon kohdistuvaa painetta

- pienten lasten kotihoito on kuntatalouden näkökulmasta taloudellista

- kuntalisää maksavien kuntien määrä on kasvanut ja 2010 kuntalisää maksettiin 84 kunnassa mm. Petäjävedellä ja Jyväskylässä

- kuntalisä on keino kunnan kilpaillessa lapsiperheistä ja taistellessa muuttotappiota vastaan

 

Keuruun perusturvalautakunta on 15.11.2011 § 147 käsitellyt Eva Hämeenniemen kuntalaisaloitteen samasta asiasta. Perusturvalautakunta on päätöksenään todennut, "kotihoidon tuen kuntalisän maksaminen on positiivinen kunnallis- ja perhepoliittinen asia. Perusturvalautakunta suhtautuu kotihoidon tuen kuntalisän maksamiseen myönteisesti ja vaatii lasten kotihoidon tuen kuntalisän käyttöönottoa 1.8.2012 alkaen Eva Hämeenniemen vaihtoehto 1 pohjalta ja esittää noin 70 000 €:n lisämäärärahavarausta varhaiskasvatuksen tulosalueelle. Asia saatetaan kaupunginhallituksen käsittelyyn."

 

Eva Hämeenniemi on esittänyt, että kuntalisä olisi 150 € ja sisarkorotus 50 € jokaisesta alle kouluikäisestä sisaruksesta. Lisäksi ehtona tulisi olla, että kotihoidon tuen kuntalisää saavalla ei saa olla itsellään palkkatuloa tukiaikana, puolison tuloja ei oteta huomioon ja että perheen kaikkien alle kouluikäisten lasten tulee olla kotihoidossa.

 

Keuruun kaupunginhallitus on 12.12.2011 lisännyt kaupungin talousarvioesitykseen vuodelle 2012 varhaiskasvatuksen tulosalueelle 70 000 euron määrärahan lasten kotihoidon tuen kuntalisää varten. Talousarvio on 21.12.2011 kaupunginvaltuuston käsittelyssä.

 

Liite 1: Kuntalaisaloite kotihoidon tuen kuntalisän maksamiseksi Keuruun kaupungissa

 

Perusturvajohtajan ehdotus:

Perusturvalautakunta toteaa, että lasten kotihoidon tuen kuntalisää koskeva määräraha sisältyy 21.12.2011 kaupunginvaltuustossa käsiteltävään kaupungin talousarvioesitykseen ja että mahdollisen kuntalisän maksamisen perusteista päätetään erikseen.

 


Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

  
Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 20.12.2011

©