Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 20.12.2011

Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 20.12.2011 Pykälä 165Perusturvalautakunta
§ 165
20.12.2011

 

Avustusanomus: Haapamäen Katulähetys r.y.

 

95/05.02.14/2011

 

SOS § 165

Haapamäen Katulähetys ry ylläpitää Haapamäellä päihdeongelmaisten päiväkeskusta. Katulähetys on 7.11.2011 jättänyt anomuksen 3 500 €:n avustuksesta kiinteistön ylläpito-, viriketoiminta- ja ruoanhankintakulujen kattamiseksi. Ruokailun vakituinen järjestäminen tulee turvata. Päiväkeskus jakaa nykyisin ruoka-annoksia liikuntarajoitteisille myös koteihin.

 

Päiväkeskus on ns. matalan kynnyksen kohtaamispaikka ja toiminnassa painottuu vapaaehtoistyö. Haapamäen Katulähetys tarjoaa myös kuntouttavan työtoiminnan toimintapaikkoja.

Hakemuksen liitteenä on tuloslaskelma, tase ja vuosikertomus vuodelta 2010.

 

Perusturvajohtajan ehdotus:

Perusturvalautakunta myöntää Haapamäen Katulähetys ry:lle vuoden 2011 toiminta-avustuksena 3 500 € anomuksen mukaan.

 


Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

  
Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 20.12.2011

©