Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 20.12.2011

Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 20.12.2011 Pykälä 166Perusturvalautakunta
§ 86
21.06.2011
Perusturvalautakunta
§ 166
20.12.2011

 

Hankehakemus KOPPI -kokemuksellinen työssäoppiminen

 

SOS § 86

Keski-Suomen liitolla on käynnissä hankehaku nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi 22.6.2011 klo 16 mennessä. Rahaa on käytettävissä 300 000 euroa ja sillä voidaan käynnistää 3 - 6 hanketta. Tukea myönnetään hankkeille, jotka

- lisäävät nuorten kokemuksia ja yhteyksiä työelämään tai yrittäjyyteen

- tukevat etsivää nuorisotyötä ja työpajojen toimintaa

- edistävät hyviä käytäntöjä ja niiden hyödyntämistä.

Kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset alle 25-vuotiaat nuoret. Tuki on enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeiden kesto voi olla 1-2 vuotta.

 

Oheismateriaalina työllisyyspäällikön laatima luonnos hankesuunnitelmaksi.

 

Perusturvajohtajan ehdotus:

Perusturvalautakunta päättää hankehakemuksesta kokouksessa saatavan lisäinformaation pohjalta.

 

Perusturvajohtajan ehdotus kokouksessa:

Perusturvalautakunta hyväksyy hankesuunnitelman ja päättää jättää rahoitushakemuksen.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

____________________

 

 

SOS § 166
Keski-Suomen liitto on maakuntahallituksen kokouksessa 14.10.2011 § 139 hyväksynyt Keuruun rahoitushakemuksen Koppi - Kokemuksellinen työssäoppiminen hankkeeseen.

 

Maakuntahallitus on myöntänyt Keuruun kaupungille KOPPI -hankkeen toteuttamiseksi tukea 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 54 845 euroa. Tuki on Keski-Suomen Kehittämisrahastosta.

 

Hanke on hyväksytty täysin laaditun hankesuunnitelman ja rahoitussuunnitelman mukaisesti. Hankkeen omarahoitus osuus 30 %, 23 505 euroa on budjetoitu työllisyyspalveluiden käyttösuunnitelmaan v. 2012.

 

KOPPI – hanke työllistää hyväksytyn toteutus- ja rahoitussuunnitelman mukaisesti ajalla 1.1.2012 - 31.12.2012 hankkeen toteutuksesta, seurannasta, tuloksista sekä raportoinnista ja maksatuksista vastaavan määräaikaisen projektikoordinaattorin 80 % työajalla sekä 5 kk:n ajalla helmi-kesäkuussa 2012 hankkeen kehittämistoiminnoista vastaavan kehittämisasiantuntijan.

 

Ennen rahoituspäätöstä työllisyyspäällikkö ja liiton ohjelmapäällikkö Pirjo Peräaho ovat käyneet tarkentavan neuvottelun 27.9.2011 hankkeen toteutuksesta. Neuvottelussa tarkennettiin mm. kehitettäviksi oppimisympäristöiksi käsiteollisen työn (puu), luovan työn ja palvelutyön oppimisympäristöt. Neuvottelussa Perämäki piti EOP – hankkeen ja KOPPI – hankkeen jatkumoa tärkeänä. 

Oheismateriaali: Ote maakuntahallituksen pöytäkirjasta 14.10.2011 § 139

Perusturvajohtajan ehdotus:

Perusturvalautakunta merkitsee maakuntahallituksen päätöksen tiedoksi ja päättää aloittaa hankkeen, mikäli kaupungin osuus hankerahasta sisältyy kaupunginvaltuuston hyväksymään vuoden 2012 talousarvioon.

Hankkeen ohjausryhmään kutsutaan / nimetään sivistysjohtaja Kerttu Ruhanen ja perusturvajohtaja Riitta Vanhanen (Keuruun kaupunki), toimitusjohtaja Esa Lintula (Keulink Oy), Jämsän TE-toimiston Keuruun toimipaikan edustaja sekä Keuruun Yrittäjät ry:n edustaja, . Lisäksi hankkeen ohjausryhmän kokouksiin kutsutaan Keski-Suomen liiton asiantuntija ja hankkeen kehittämisasiantuntija. Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Projektikoordinaattori toimii ohjausryhmän sihteerinä.

 Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

   
Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 20.12.2011

©