Päätöksenteko / Keuruun kaupunki
[ Poistuminen palvelusta ] | [ Toimielimet ]

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.12.2001


1 Pöytäkirjan tarkistusKH        Helmikuun 5. päivänä 2001 tehdyn päätöksen
         mukaisesti pöytäkirjan tarkistuksen suorittavat
         kaupunginhallituksen jäsenet aakkosjärjes
         tyksessä, kaksi jäsentä kerrallaan.
              Pöytäkirjan tarkistus on toimitettava
         viikon kuluttua kokouksesta lukien eli
         viimeistään torstaina, joulukuun 27. päivänä
         2001 ennen klo 10.00, minkä jälkeen pöytäkirja
         asetetaan yleisesti nähtäville klo 10.00-12.00.

              Pöytäkirjan tarkistusvuorossa ovat
         jäsenet Leo Houhala ja Valto Lamminmäki.

              Päätös:  Merkittiin.


TJ Group Oyj