Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keuruun kaupunki

RSS-linkki

https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/59

KEURUUN KAUPUNKI

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä / ROK-Rakennus Oy / Mänttä-Vilppula

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto on kokouksessaan 21.9.2022 (§ 28) hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen lupahakemuksen koskisen ROK-Rakennus Oy:n mullan varastointi- ja käsittelyaluetta Isonniemen teollisuusalueella (dnro 412/11.01.00/2022). Kyseessä on uusi toiminta.

Päätöksen julkaisupäivä on 28.9.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuvan seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisupäivästä.

Tämä kuulutus on nähtävillä 28.9.2022 - 4.11.2022 Mänttä-Vilppulan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.taidekaupunki.fi > Kaupunkipalvelut > Kuulutukset sekä Keuruun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.keuruu.fi > paatoksenteko > paatoksenteko > paatosten-nahtavillapito

Ympäristölupapäätös (Dnro 117/11.01.00/2022) on nähtävillä 28.9.2022 - 4.11.2022 Keuruun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.keuruu.fi > Päätöksenteko > Päätöksenteko > Esityslistat ja pöytäkirjat > Ympäristönsuojelujaosto.

Kunnan ympäristölupaviranomaisen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (osoite: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa) 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä sitä määräaikaan laskematta. Valitusaika päättyy 4.11.2022. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät. Lisäksi valitusoikeus on toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelusihteeri Helena Vilenius, 050 5622 734 (helena.vilenius@keuruu.fi).

Mänttä-Vilppula 23.9.2022

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto

Julkaistu: 28.09.2022